Nowe filmy edukacyjne w Archiwum IPJPII

Opublikowano: 10 marca 2016 r.
10 marca 2016 | Kategorie: Aktualności, Archiwum IPJP2, Dział Archiwalny, Edukacja

W styczniu i lutym 2016 r. Dział Dokumentacji Archiwalnej wzbogacił swe zbiory o nowe filmy edukacyjne dla młodzieży oraz filmy fabularne. Wśród tych pierwszych należy wymienić serię Lekcje przestrogi 3 (Dom Wydawniczy Rafael), na którą składa się pięć płyt DVD oraz zestaw ośmiu krótkometrażowych filmów (adresowanych głównie do uczniów szkół podstawowych) zatytułowany Ciekawy świat (WAM – Studio Inigo).

Archiwista nadał ponadto sygnatury pozyskanym obrazom fabularnym. Dział zasiliło ważkie dzieło, jakim jest film pt. Czy naprawdę wierzysz?(reż. Jon Gunn). Stworzyli go autorzy znanego i pobudzającego do głębszej refleksji obrazu Bóg nie umarł. Dział zakupił również wyróżniony wieloma nagrodami film Apostoł (reż. Cheyenne Carron). Opowiada on historię młodego wyznawcy islamu, który odkrywa wiarę chrześcijańską. We Francji zakazano wyświetlania wymienionego wyżej obrazu, z obawy przed reakcją społeczności muzułmańskiej.

Filmem produkcji polskiej nabytym w lutym 2016 r. przez Dział Dokumentacji Archiwalnej jest obraz zatytułowany Karolina, w reżyserii Dariusza Reguckiego. Karolina to mądra i ciepła opowieść o marzeniach i wyborach młodych ludzi, o dylematach i kłopotach dorosłych, o powikłanych historiach rodzinnych oraz o odnajdywaniu drogi również dzięki interwencji tych, którzy już dawno odeszli… Fabułę filmu zbudowano w oparciu o historię życia bł. Karoliny Kózkówny (1898-1914), która zginęła śmiercią męczeńską w wieku 17 lat.

Archiwista włączył też do zbiorów płytę pt. Wake Up! – niepowtarzalną kolekcję 11 utworów, zawierających pieśni chrześcijańskie w nowoczesnych aranżacjach, zespolone muzycznie z fragmentami przemówień i homilii papieża Franciszka.

Zakupione pozycje będą mogły zostać wykorzystane podczas imprez edukacyjnych, naukowych oraz kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut.