Nowość wydawnicza: Rola chrystofanii w Dłuższym Zakończeniu Ewangelii wg św. Marka

Opublikowano: 28 czerwca 2018 r.

Anna Jagusiak, Rola chrystofanii w Dłuższym Zakończeniu Ewangelii wg św. Marka (Mk 16,9-20)

Wskutek męczeńskiej śmierci Jezusa, wiara w Niego zaczyna wygasać. Początkowo wzrastająca siła i chęć trwania przy Chrystusie nagle przemienia się w strach, zamknięcie przed światem, także odgraniczenie duchowe. Chrystofania wznawia tę wiarę, reanimuje ją, przywołując nie tylko do pierwotnej formy sprzed ukrzyżowania, lecz także uszlachetnia ją, wzmacnia i czyni silniejszą niż kiedykolwiek. Podobnie jak Jezus powrócił do lepszego, chwalebnego życia, tak i wiara w Niego po zmartwychwstaniu rodzi się piękniejsza i niezwyciężona.

Fragment Zakończenia

 

Anna Jagusiak podjęła się opracowania tekstu z Ewangelii wg św. Marka 16,9-20 którego problemów nie mogą rozwiązać nawet dojrzali, wytrawni bibliści. Już sama krytyka tekstu – pierwszy etap pracy biblisty, stwarza niezwykle trudne problemy. Tekst z jednej strony jest pomijany w pewnych komentarzach jako nieautentyczny, a z drugiej doczekał się poważnych opracowań
monograficznych, ale w literaturze obcojęzycznej. W języku polskim poza małymi wzmiankami w introdukcjach, oraz kilkoma małymi artykułami z ostatnich lat, nie było dotąd poważniejszego opracowania tego tekstu.

ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

 

O autorce:

Anna Jagusiak (ur. w 1988 r. w Warszawie), doktor teologii. Studiowała na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2012 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy pt. Egzegetyczno-teologiczna wymowa synoptycznych relacji o pustym grobie (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11). W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską z teologii biblijnej, która obecnie jest publikowana wraz z Aneksem poświęconym nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II nt. zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Autorka była aktywnym członkiem zarządu Koła Naukowego Doktorantów Biblistyki UKSW, pełniąc także funkcję prezesa. Opublikowała sześć artykułów naukowych. Poza teologią biblijną lubi świat przyrody, podróże, muzykę i fotografię.