Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej: wielokulturowość”

Opublikowano: 12 grudnia 2018 r.

11 grudnia 2018 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej: wielokulturowość”.

Konferencje otworzył ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną.

Tematem przewodnim konferencji były prelekcje związane bezpośrednio z aspektami opieki okołoporodowej. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się z prawnym, kulturowym, doktrynalnym spojrzeniem na macierzyństwo. Poruszone zostały tematy związane z opieką nad kobietą ciężarną w prawie kanonicznym, aspekty opieki okołoporodowej w Niemczech,  na Ukrainie i na Słowacji, doświadczenie pracowników medycznych w tym zakresie oraz rola douli w opiece nad kobietą ciężarną. Pojawił się również temat cierpienia i poronienia, ochrony dziecka nienarodzonego  oraz aborcji.

W trakcie konferencji zwrócono uwagę na potrzebę dialogu w kontekście opieki okołoporodowej nad kobietami różnych narodowości i wyznań. Zauważono, że w niektórych krajach prawa kobiety ciężarnej nie są przestrzegane oraz zwrócono uwagę na brak wiedzy o prawach należnych kobiecie przy porodzie.

Panel zakończyła żywa dyskusja pomiędzy prelegentami oraz zgromadzonymi gośćmi, w czasie której jednogłośnie stwierdzono, że macierzyństwo powinno być traktowane jako dar i zadanie, a kobiecie należy się szacunek i odpowiednie prawa.