Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 4: Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ameryki Środkowej

Opublikowano: 31 sierpnia 2017 r.
31 sierpnia 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział promocji

Ze wstępu:

Zeszyt o Bożej Opatrzności  jest kolejnym dowodem na piękne działanie Bożej Opatrzności w prowadzeniu Ludu Bożego przez pasterzy Kościoła. Święty Jan Paweł jest bardzo czczony w powstającym Sanktuarium Opatrzności Bożej – Wotum Narodu. W każdy wtorek modlimy się wieczorem  – przez Jego wstawiennictwo – o Bożą Opatrzność nad naszą Ojczyzną i tymi, którzy polecają się naszym modlitwom. Poznawanie nauczania Świętego Papieża jest dobrą drogą do poznawania  Bożej Opatrzności,  która czuwa nad narodami. Nauczanie św. Jana Pawła II, przedstawione w oddawanym czytelnikowi Zeszycie o Bożej Opatrzności nr 4: Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ameryki Środkowej, nie jest jedynie zawężone do jednego kontynentu, ale jest także aktualne w naszej Ojczyźnie.

ISBN 978-83-65198-22-8