Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA: WYCHOWANIE – POLITYKA SPOŁECZNA – EKONOMIA.

Opublikowano: 24 kwietnia 2018 r.
24 kwietnia 2018 | Kategorie: Aktualności, Dział promocji, Konferencje

23 kwietnia 2018 roku w siedzibie Rady Najwyższej Ukrainy, w Kijowie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA: WYCHOWANIE – POLITYKA SPOŁECZNA – EKONOMIA.

Ideą główną konferencji była wymiana doświadczeń naukowców i praktyków ukraińskich i polskich na temat rodziny, wychowania rodzinnego, kształcenia, problemów rodzin, polityki rodzinnej oraz mechanizmów ekonomicznych dotykających rodzinę na Ukrainie i w Polsce. Z racji na wagę zagadnień oraz ich znaczenie polityczne zagadnień, strona ukraińska zaproponowała na miejsce spotkania siedzibę Rady Najwyższej Ukrainy w Kijowie.

Konferencja zebrała wielu wybitnych naukowców, polityków szczebla centralnego, samorządowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów od edukacji i nauki, a także przedstawicieli świata biznesu. Spotkanie otworzył w imieniu Premiera Ukrainy Ihor Żdanow – Minister Młodzieży i Sportu Ukrainy. Stronę polską reprezentował Jan Piekło – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. W trakcie konferencji wystąpili znawcy zagadnień rodziny, wychowania i polityki społecznej. Ważne przemówienia wygłosił Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Mówił o personalistycznej wizji człowieka oraz personalizmie pedagogicznym. Do tego referatu bezpośrednio nawiązał prof. dr hab. Wiktor Andrushczenko (Rektor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajło P. Dragomanova w Kijowie. Stwierdził, że na Ukrainie nadszedł czas, by uwolnić się od marksistowskiej koncepcji życia i wychowania, a edukację, wychowanie i socjalizację budować na innych podejściach, w tym na personalizmie. Prof. dr hab. Anna Fidelus mówiła natomiast o potrzebie wsparcia rodziny w takiej skali, by sama rodzina umiała rozwiązywać własne problemy i sytuacje trudne.

W części poświęconej polityce społecznej ważny głos zabrała Senator RP Małgorzata Kopiczko. Przedstawiła zarys polityki rodzinnej realizowanej w Polsce od 1989 roku oraz wskazała na priorytety polityki społecznej obecnego rządu. Po tym wystąpieniu uczestnicy zadali wiele pytań odnośnie Programu Rodzina 500 plus, Maluch plus, Mieszkanie plus, trudności demograficznych oraz działań zmierzających do rozwiązania problemów demograficznych w Polsce.

Ze strony polskiej ważne wystąpienia wygłosili: dr Dariusz Tułowiecki z UKSW Warszawie na temat bezpieczeństwa społecznego państwa, dr Mariusz Patey na temat polityki fiskalnej w Polsce wobec rodziny, mgr inż. Michał Rudkowski – wójt gminy Andrzejewo (woj. mazowieckie) na temat wsparcia przez samorząd terytorialny przekazu rodzinnych i lokalnych tradycji. Jako ostatnia ze strony polskiej głos zabrała radca prawny Beata Kobza, która zaprezentowała typy argumentacji obecne w prawodawstwie polskim i UE za ograniczeniem handlu w niedziele i święta oraz poszanowaniem dnia wolnego.

Ze strony ukraińskiej referat wygłosił między innymi prof. doc. Volodymyr Kovtunets – Pierwszy Zastępca Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy, mówiąc o randzie aksjologii we współczesnej edukacji i wychowaniu, dr Jurij Krasczenko – Przewodniczący Rada Młodych Naukowców przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy, mówiąc o wychowaniu do przywództwa poprzez samorządy szkolnych i akademickie. O nowych warunkach edukacji i kształcenia na Ukrainie mówili: dr Irina Żdanova, dr Jevgen Bilonozhko, dr Olga Romanenko, prof. dr Igor Pilyayev oraz Irina Konstankiewich z Rady Najwyższej Ukrainy. Dr Oleksij Pasicznyk z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej przedstawił sytuację ekonomiczną rodzin na Ukrainie, która jest przyczyną nasilonych migracji, natomiast prof. dr hab. Valeriy Kopiyka  oraz prof. dr Leonid Kistersky zaprezentowali powiązania pomiędzy aksjologią a kierunkiem przemian ekonomicznych na Ukrainie.

W trakcie konferencji Ks. Rektor Stanisław Dziekoński ukazał ofertę edukacyjną oraz plany rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, natomiast Senator Małgorzata Kopiczko zaprosiła uczestników na przyszłoroczne spotkanie do Warszawy. W rozmowach pomiędzy uczestnikami pojawiła się nadzieja, że konferencja ta otworzy serię polsko-ukraińskich spotkań poświeconych rodzinie, jej problemom oraz strategiom ich rozwiązywania.

Na zakończenie prowadząca obrady wyraziła podziękowanie pomysłodawcom konferencji oraz wszystkim zaangażowanym w komitet organizacyjny i naukowy. Pomysł na konferencję powstał w ubiegłym roku w Kijowie, w trakcie kontaktów międzynarodowych dra Dariusza Tułowieckiego z Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dra Jevgena Bilonozhko z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie oraz dr Olgi Romanenko  z Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy. W trakcie rozmów po konferencji oraz w czasie obiadu w Ambasadzie RP w Kijowie, w którym uczestniczył Ks. Rektor Stanisław Dziekoński i Senator Małgorzata Kopiczko, wyrażono chęć poświęcenia przyszłorocznej konferencji sprawie problemów rodzin wynikających z migracji.

Konferencję transmitowała jedna z telewizji ukraińskich, a ze strony polskiej relację przygotowała TVP Polonia i Telewizyjna Agencja Informacyjna.