Zapowiedź wydawnicza: “A wy, za kogo Mnie uważacie” – tożsamość Jezusa w świetle Mt 16,5-28

Opublikowano: 19 sierpnia 2019 r.

Publikacja dr Katarzyny Kozery pt. “A wy, za kogo Mnie uważacie” – tożsamość Jezusa w świetle Mt 16,5-28 jest poszerzoną wersją rozprawy doktorskiej, którą Autorka obroniła na UKSW w Warszawie w 2018 r. Rozprawa zawiera Aneks dotyczący idei bycia uczniem Jezusa, która często znajdowała swoje miejsce w nauczaniu św. Jana Pawła II. Publikacja jest szczegółowym studium egzegetyczno-teologicznym poświęconym fragmentowi Mt 16-5-28, który jest jednym z przełomowych momentów wspólnej drogi Jezusa i Jego uczniów.

„Fragment Mt 16,5-28 należy do najpiękniejszych, ale jednocześnie najtrudniejszych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza. Dociekania na temat tego przełomowego momentu wspólnej drogi Jezusa i Jego uczniów były doświadczeniem niezwykle wymagającym, ale jednocześnie bardzo pouczającym i pięknym. Równolegle do prowadzonych w ramach niniejszej rozprawy rozważań naukowych daje ona odpowiednią przestrzeń do tego, by postawić siebie, współczesnego chrześcijanina, na miejscu Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa i odpowiedzieć sobie na pytanie, za kogo ja Go uważam, oraz by dążyć do tego, aby z pełnym przekonaniem, w każdym momencie swego życia móc odpowiedzieć na nie: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żyjącego” (fragment Zakończenia).