Jan Paweł II w Chile – 3 III 2016

Opublikowano: 3 marca 2016 r.
3 marca 2016 | Kategorie: Aktualności, Konferencje, Publikacje

Zapraszamy na konferencję misjologiczną „Jan Paweł II w Chile”, zorganizowaną przez Katedrę Misjologii IDKiR WT UKSW wraz z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz przy współudziale Ambasady Republiki Chile, która odbędzie się 03 marca 2016 roku w godzinach od 9.30. do 13.00, w sali 401. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa przed aulą Jana Pawła II.

Program konferencji:

9.30 Rozpoczęcie konferencji

Powitanie gości i otwarcie sympozjum – ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, Dyrektor Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW

Juan Pablo II y Chile
– Lorena Guzmán, I Sekretarz Ambasady Republiki Chile w Polsce

Kontekst polityczno-społeczny pielgrzymki Jana Pawła II do Chile
– prof. dr hab. Magdalena Sniadecka-Kotarska (UŁ)

Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Chile
– ks. dr hab. Zdzisław Struzik (UKSW, IPJP II)

(Przerwa: poczęstunek serwowany przez Ambasadę Republiki Chile w Warszawie)

Znaczenie tradycji we współczesnej kulturze i życiu religijnym Indian Mapuche z Chile
– mgr Teresa Walendziak

Znaczenie spotkania Jana Pawła II z Mapuche podczas pielgrzymki do Chile
– ks. dr hab. Tomasz Szyszka (UKSW)

13.00 Zakończenie konferencji

Konferencji towarzyszy wystawa „Mapuche z Chile”, zorganizowana przez Naukowe Koło Misjologów UKSW, przy współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pienieznie, Ambasadą Republiki Chile w Warszawie oraz Biblioteką Główną UKSW.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II