Nowość wydawnicza: „Ojczyzna i naród w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II”, red. ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW; ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW

Opublikowano: 10 stycznia 2020 r.
10 stycznia 2020 | Kategorie: Aktualności, Dział wydawniczy, Publikacje

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Instytutu Papieża Jana Pawła II. Jest to zbiór materiałów pokonferencyjnych, których główne wątki autorzy osnuli wokół przesłania prymasa Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II na temat ojczyzny i narodu. Refleksja nad spuścizną, pozostawioną nam przez tytanów myśli naszego czasu, wpisuje się nie tylko w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, ale jest istotną próbą odkrycia prawdy o nas i  możliwością inspirowania nas tym samym do lepszego realizowania przez nas wspólnego dzieła budowania przyszłości naszej niepodległej ojczyzny. Kościół i naród to dwie rzeczywistości autonomiczne, jednakże nawzajem się dopełniające i przenikające.

Teologia patrzy na człowieka jako na osobę, ale także na uwarunkowania kształtujące go, zwłaszcza to, co stanowi społeczno-wspólnotowy wymiar jego życia. Spojrzenie teologiczne na człowieka w odniesieniu do narodu i ojczyzny stanowi dookreślenie jeszcze jednej przestrzeni, decydującej o ludzkiej tożsamości i sposobie interpretacji świata. Kościół jest bowiem dla narodu jako szczególnej wspólnoty osób. Co więcej, determinuje on jego dzieje, świadomości i specyficzność, świat wartości i celów.

Historia narodu i ojczyzny trwa, kształtuje się pod wpływem dziejowych wydarzeń. W tym wszystkim Kościół, wezwany do czytania znaków czasu, musi w tej przestrzeni formułować odpowiedzi na pojawiające się wyzwania, problemy czy pytania.

Zbiorem zainteresują się studenci uczelni katolickich, wszyscy śledzący dzieje współczesnego Kościoła, teologowie, katecheci, nauczyciele, przedstawiciele innych nauk społecznych i humanistycznych, osoby duchowne.