Jan Paweł II w Argentynie – nowa książka w Instytucie

Opublikowano: 25 maja 2015 r.
25 maja 2015 | Kategorie: Aktualności, Konferencje, Publikacje

argentyna-okladka1Ukazała się nowa książka: Jan Paweł II w Argentynie, pod red. ks. dr. hab. Zdzisława Struzika i o. dr. Tomasza Szyszki SVD, poświęcona przede wszystkim dwóm podróżom apostolskim św. Jana Pawła II do Argentyny. Pierwsza odbyła się w czerwcu 1982 r., a druga w kwietniu 1987 r. Publikację tę, opatrzoną zdjęciami, wydano jako 12 tom w serii: „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie”. Ponadto, jest ona kolejnym zbiorem poświęconym problematyce „misyjnej i misjologicznej” przybliżanej w kontekście posługi Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem wielkiej apostolskiej, ewangelizacyjnej, politycznej i kulturotwórczej roli, jaką w tym względzie w historii współczesnej XX wieku odegrał św. Jan Paweł II.  

W części wstępnej zawarto wprowadzenie oraz dedykację Ambasador Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Republiki Argentyny w Polsce, pani Patricii Beatriz Salas. We wprowadzeniu nawiązano do konferencji misjologicznej (z marca 2014 r.), jaka odbyła się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Na część główną zbioru złożyły się prace badawcze analizujące fakty i uwarunkowania (społeczne, polityczne, wynikające także z odleglejszej historii) związane z tytułem tej książki. W Aneksie znalazły się przemówienia i homilie Ojca Świętego wygłoszone podczas obydwóch pielgrzymek do Argentyny. Pięć tekstów papieża mniej znanych polskim odbiorcom – w tłumaczeniach z hiszpańskiego Dominiki Bitkowskiej-Sulich – zamieszczono w języku polskim specjalnie dla potrzeb tego zbioru.    

Podczas obu wizyt papież Polak dodawał ducha Argentyńczykom w trudnych dla nich chwilach. Za pierwszym razem, zabiegając o pokój między Argentyną i Wielką Brytanią, odwiedził tylko dwie miejscowości. Pięć lat później spotkał się z wiernymi aż w dziesięciu miejscowościach. Podobnie jak w innych krajach tego kontynentu, dostojny gość wzywał do poszanowania dobra najbardziej ubogich warstw społecznych, zabierał głos, dbając o prawa gospodarcze i obywatelskie potomków rdzennych mieszkańców tego kraju. Z tamtego czasu, czego dowiódł wyjazd badawczy w 2013 r., zachowało się wiele pamiątek (figur, obrazów, tablic, medalionów, nazw ulic, dokumentów – łączących się ze św. Janem Pawłem II). Najważniejsza jednak i poruszająca dla nas jest pamięć w sercach Argentyńczyków, którzy od niedawna dzielą z nami przywilej „rodowodowy” i radość z posiadania Następcy Chrystusa, papieża Franciszka, na Stolicy Piotrowej w Watykanie.  

Warto nadmienić, że wśród komentarzy napisanych przez znawców tych zagadnień, tło społeczne i polityczne wizyt papieskich odgrywa ważną rolę służebną. I dopiero na tle tych skomplikowanych nierzadko zagadnień „świeckich” widać, jak bardzo przemyślany był program duszpasterski papieża, osadzony głęboko w liturgicznej, biblijnej i teologicznej tradycji Kościoła. Z drugiej strony czytelnika zaciekawią na pewno bardzo mało w Polsce znane dzieje chrystianizacji Argentyny. Współredaktor naukowy anonsowanego tutaj zbioru, o. dr Tomasz Szyszka SVD, przedstawia je sięgając daleko w przeszłość, do tematu ewangelizacji argentyńskiej Patagonii w czasowo rozległym okresie od XVII do XIX wieku. Argentyna najwięcej pod względem ewangelizacji zawdzięcza Towarzystwu Jezuickiemu, lecz także innym zgromadzeniom misyjnym.

Nową publikację wzbogacono obszerniejszym (33 fotografie) materiałem zdjęciowym, ilustrującym pobyt Ojca Świętego w tym kraju. Przed Aneksem znalazły się krótkie noty biograficzne o autorach. Na końcu zamieszczono spis tomów wydanych dotychczas w serii „Sympozjów […]”.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II