Międzynarodowa konferencja naukowa „Chrześcijaństwo a ekonomia”

Opublikowano: 1 grudnia 2016 r.
Kategorie: Aktualności · Zapowiedzi
1 grudnia 2016 | Kategorie: Aktualności, Zapowiedzi

25 listopada 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się współorganizowana przez Instytut Papieża Jana Pawła II międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Chrześcijaństwo a ekonomia”. Została ona zorganizowana w 1050. Rocznicę Chrztu Polski i rocznice ogłoszenia encyklik św. Jana Pawła II Centesimus annus (1991) i Laborem exercens (1981).

Na konferencję zaproszonych zostało wielu wybitnych naukowców z ośrodków akademickich z kraju: prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL), prof. Aniela Dylus (UKSW), prof. Stanisław Fel (KUL), dr Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny/Kraków), dr Tadeusz Pajurek (Centrum Jana Pawła II/Lublin); oraz z zagranicy: prof. Joachim Wiemeyer (Ruhr-Universitat Bochum/Niemcy), prof. Paul H. Dembinski (Université de Fribourg; AIESC/Szwajcaria), prof. Martin Schlag (Pontifical University of the Holy Cross/Włochy), prof. Rafael Alvira (Universidad de Navarra/Hiszpania), a także prof. Gerald Beyer (Villanova University/USA). Swój wykład wygłosił również dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II – prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik (tytuł referatu: „Ekonomia rodziny w nauczaniu Jana Pawła II w encyklikach Laborem exercens (1981) i Centesimus annus (1991). Realia ekonomiczne polskiej rodziny”).

Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie: na ile chrześcijańska myśl społeczno-gospodarcza ukształtowała współczesny model ładu gospodarczego. Omówiono takie zagadnienia, jak: ekospołeczna gospodarka rynkowa, stanowisko Kościoła wobec kapitalizmu, chrześcijańskie korzenie innowacji, ekonomia rodziny czy też znaczenie wolnej niedzieli.

W ramach wykładów nie zabrakło również głosu praktyków. W konferencji wzięli bowiem udział właściciele przedsiębiorstw, działających głównie w Lublinie lub na Lubelszczyźnie, którzy prowadzą swoje firmy opierając się na zasadach wypracowanych przez Katolicką Naukę Społeczną. Okazuje się, że są oni szczególnym dowodem na to, iż chrześcijańska myśl społeczna nie jest jedynie czymś abstrakcyjnym, wręcz przeciwnie – przedstawiciele świata biznesu nie tylko są w stanie działać w zgodzie z jej ideałami, ale często odnoszą dzięki niej sukces.

Współorganizatorami międzynarodowej konferencji, poza Instytutem, byli także: Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Papież Jan Paweł II. Dar Polski dla świata”.

Pozostałe aktualności

Wystawa o Wandzie Rutkiewicz na Politechnice Wrocławskiej

Od 17 do 27 czerwca br. w budynku D-21 (Bibliotech) Politechniki Wrocławskiej, w 30. rocznicę śmierci Wandy Rutkiewicz – absolwentki Politechniki Wrocławskiej można było obejrzeć ekspozycję 14 plansz przedstawiających różne wydarzenia (nie tylko górskie) z życia...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!