Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka

Opublikowano: 1 października 2013 r.
1 października 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

01Publikacja Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka autorstwa ks. dr. Roberta Bączka w sposób wieloaspektowy ukazuje rolę małżeństwa i rodziny.  

Biskup Stanisław Stefanek przyjął święcenia kapłańskie w 1959 r. z rąk abp. Antoniego Baraniaka w Poznaniu. Jest on całkowicie oddany służbie rodzinie, pełnił liczne funkcje kościelne. W latach 1993-2008 był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej (następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Członek m.in. Papieskiej Rady ds. Rodziny. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Rodziny. W latach 1980-1996 biskup pomocniczy diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a w latach 1996-2011 biskup diecezji łomżyńskiej. Głęboko zaangażowany w upowszechnianie ewangelicznych wartości czerpanych z nauczania bł. Jana Pawła II.

Publikacja ks. dr. Roberta Bączka składa się z czterech rozdziałów, które uzupełniają się wzajemnie i tworzą harmonijną całość.

Pierwszy obszar tematyczny to małżeństwo i rodzina według Pisma Świętego. Bóg jawi się tutaj jako twórca życia małżeńsko-rodzinnego. Szczegółowej analizie poddane jest małżeństwo jako sakrament: jego ustanowienie, małżeńska konsekracja i motywy sakramentalności.

Drugi rozdział opracowania jest zatytułowany: Małżeństwo i  rodzina ikoną Trójcy Świętej. Autor poddaje analizie pojęcie „ikona małżeństwa i rodziny”.

Kolejne rozdziały publikacji poświęcone są misji małżeństwa i rodziny. Autor podkreśla główne powinności wspólnoty małżeńsko-rodzinnej, które w nauczaniu biskupim zostały wpisane w Chrystusową misję prorocką, kapłańską i królewską. Te trzy wymiary posłannictwa wobec Kościoła i całego świata są nierozerwalnie związane z istnieniem małżeństwa i rodziny jako Kościoła domowego.

Ostatni rozdział opracowania wskazuje i  charakteryzuje wszystkie źródła świętości wspólnoty małżeńsko-rodzinnej, a  tym samym źródła ich duchowości sakramentalno-eklezjalnej oraz środki, które również odgrywają istotne znaczenie na drodze wiodącej do doskonałości małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina są rzeczywistością fundamentalną, od której zależy dobro przyszłych pokoleń.

Widać, że autor konsekwentne przestudiował archiwum i dotarł do materiałów źródłowych, żeby zaprezentować w sposób uporządkowany i przejrzysty te podstawy nauki o rodzinie, które w bardzo szerokim i doskonałym wymiarze ukazują współcześni autorzy.

Serdecznie zapraszamy do lektury.