Konferencja “Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie”

Opublikowano: 21 kwietnia 2016 r.
21 kwietnia 2016 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

20 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego miała miejsce Międzynarodowa konferencja naukowa pt. RODZINA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie.

Konferencja dotyczyła wartości rodziny, problemów i zagrożeń, jakich współcześnie doświadcza rodzina, a także różnorodnych form wsparcia w ich przezwyciężaniu.

Konferencja przeprowadzona została wokół następujących bloków tematycznych:

BLOK I. Rodzina jako wartość i podstawowe dobro – znaczenie rodziny w perspektywie indywidualnej i społecznej;

BLOK II. Rozwój i wychowanie dziecka w rodzinie – polimorficzny wymiar problemów;

BLOK III. Zagrożenia, problemy, dysfunkcje i patologie rodziny – diagnoza i wsparcie;

BLOK IV. Rodzina a inne środowiska wychowawcze (szkoła – formy współpracy;

media – kreowanie (bez)użytecznej tożsamości, grupy rówieśnicze, społeczność lokalna);

BLOK V. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy i wsparcia rodziny;

Organizatorami tego wydarzenia był Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pozostałe aktualności

Wystawa o Wandzie Rutkiewicz na Politechnice Wrocławskiej

Od 17 do 27 czerwca br. w budynku D-21 (Bibliotech) Politechniki Wrocławskiej, w 30. rocznicę śmierci Wandy Rutkiewicz – absolwentki Politechniki Wrocławskiej można było obejrzeć ekspozycję 14 plansz przedstawiających różne wydarzenia (nie tylko górskie) z życia...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!