Spotkania małżeńskie. Materiały formacyjne. Zeszyt 18

Opublikowano: 20 maja 2011 r.
20 maja 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Spotkania małżeńskie. Materiały formacyjne. Zeszyt 18. Materiały z Międzynarodowego Zjazdu Liderów Spotkań Małżeńskich, Warszawa-Bielany 10-13.09.2010

Publikacja ukazuje się przy współpracy Stowarzyszenia Spotkań Małżeńskich i Instytutu Papieża Jana Pawła II

W Międzynarodowym Zjeździe Liderów Spotkań Małżeńskich wzięło udział 110 osób z 40 ośrodków Spotkań Małżeńskich z Białorusi, Irlandii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rosji i Ukrainy.

W książce znajdziemy szczegółowy program Zjazdu; teksty homilii wygłoszonych w czasie Mszy św. przez ks. Aldonasa Gaidaitisa SJ (Kowno, Litwa) na otwarcie, bpa Piotra Jareckiego w sobotę, o. Mirosława Pilśniaka OP (Warszawa) w niedzielę i o. Wołodymyra Czyczerskiego (Lwów) na zakończenie Zjazdu; poza tym relacje z wystąpień liderów dzielących się swoimi doświadczeniami, problemami i radami. Prowadzone były też prace w grupach, z czego zdawano sprawozdania.

Odnotowana jest także narada na temat organizacyjnego usprawnienia pracy ośrodków, przedłużenia kadencji zarządu, wyborów uzupełniających oraz nadania tytułów honorowych animatorów.

Spotk_Malzenskie_18-okladka1