Styczeń w Dziale naukowo-badawczym

Opublikowano: 18 stycznia 2012 r.

Styczeń 2012 roku w Dziale Naukowo-Badawczym zapowiada realizację kilku znaczących projektów, będących niejako uwieńczeniem prac roku poprzedniego.

Przygotowywana płyta CD – Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981, zawierająca wszystkie wypowiedzi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ma za zadanie stać się prostą w użyciu i bardzo przejrzystą biblioteką tekstów w formie elektronicznej. Istotą publikacji w takiej wersji jest nie tylko umożliwienie szybszego poruszania się po ogromnym zbiorze tekstów Prymasa na przestrzeni 60 – ciu lat, ale także pomoc w odszukiwaniu interesujących informacji, którą zapewnia indeks szczegółowy (w dalszym ciągu opracowywany i poszerzany). Jego zadaniem będzie natychmiastowe odwoływanie się do wybranych zagadnień po uprzednim kliknięciu na odpowiednie hasło.

Dział Naukowo-Badawczy na styczeń 2012 r. ma również zaplanowaną redakcję naukową książki Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego wokół „Verbum Domini”. Publikacja ta będzie studium aksjologicznych wartości Słowa Bożego, dotykających takie zagadnienia jak rola pierwotnego chrześcijaństwa w świetle Nowego Testamentu czy majestat rodziny w głoszeniu i przekazywaniu Słowa Bożego we współczesnym świecie. Pojawią się również opracowania, obejmujące swym zasięgiem analizę bieżących tematów i problemów, szczególnie mocno związanych z coraz większym i często demoralizującym przenikaniem w życie młodzieży zdewaluowanych wartości, wypływających z internetu.

W tym miesiącu prowadzimy również prace nad redakcją naukową materiałów pokonferencyjnych dotyczących, zorganizowanego pod koniec ubiegłego roku, sympozjum
z okazji 30. Rocznicy adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”. Opracowanie to będzie rozwijało się wokół sytuacji polskiej rodziny, której nieprzeceniona rola jako podstawy społeczeństwa, wypełniania misji nie tylko w życiu społecznym, ale także w Kościele skłoniła wielu specjalistów do głębszego i szerszego podjęcia refleksji naukowej nad tym zagadnieniem.   

Co więcej, w dalszym ciągu opracowywany jest Słownik aksjologii wychowawczej, zawierający ponad sto zagadnień i haseł z zakresu edukacji aksjologicznej i wychowania. Ze względu na mnogość zawartych treści, do pracy nad powstaniem tego zbioru zostało zaproszonych wielu specjalistów z różnych dziedzin, w wyniku czego publikacja będzie zawierała opracowania widziane przez pryzmat wielu płaszczyzn naukowych – pedagogiki, psychologii, filozofii, teologii czy prawa oświatowego.