Sympozjum „Jan Paweł II człowiek kultury”

Opublikowano: 7 kwietnia 2008 r.
7 kwietnia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

W rocznicę śmierci Ojca Świętego Instytut Papieża Jana Pawła II uczestniczył jako współorganizator w konferencji naukowo-artystycznej ?Jan Paweł II – człowiek kultury”. Sympozjum rozpoczęła część naukowa ukazująca papieża jako twórcę kultury i jej duchowego kreatora. Ponieważ całe życie papieża związane było z różnymi przestrzeniami kultury konferencja miała na celu odtworzyć wielkość papieża jako teologa, który szuka zrozumienia swej wiary w pięknie i sztuce, a więc w aktorstwie, dramaturgii, jako animator kultury, orator, miłośnik przyrody. Kolejne tematy przedstawiali najwybitniejsi w Polsce specjaliści z zakresu teologii, teatru, literatury i kulturoznawstwa m.in. prof. Jacek Salij, ks. dr Witold Kawecki, prof. Wiesław Oszajca, prof. Bolesław Taborski, dr hab. Lech Sokół, prof. Zofia Zarębianka. Prelegenci w swoich wykładach wiele miejsca poświęcili dramatom Wojtyły w tym ?Przed sklepem jubilera” i ?Brat naszego Boga”. O swoim spotkaniu z Karolem Wojtyłą aktorem opowiadała prof. Danuta Michałowska oraz prof. Andrzej Zieliński, który należał do duszpasterstwa ks. Wojtyły tzw. ?Środowiska”. Sympozjum zakończyła część artystyczna – program słowno-muzyczny o poezji i ulubionych poetach Jana Pawła II: ?Ja się w tych wierszach uczę mówić zanim zacznę rozmawiać”. Danuta Michałowska, Irena Jun, Wiesław Komasa oraz Katarzyna Flader recytowali m.in. ?Król Duch” Słowackiego, ?Promethidion” Norwida, fragmenty ?Pana Tadeusza” oraz utwory Jana Pawła II fragmenty ?Tryptyku Rzymskiego”, ?W kamieniołomie” oraz ?Hiob”. Obok wierszy usłyszeliśmy melancholijne i refleksyjne pieśni Jarosława Chojnackiego. Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa i ulubiona pieśń papieska ?Barka”.

123