Aktualne prace Działu Oświatowego

Opublikowano: 16 czerwca 2008 r.
16 czerwca 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Wraz z Zespołem Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie Instytut Papieża Jana Pawła II organizuje 22 października br. Konkurs papieski pt. „NAUKA JANA PAWŁA II W MOIM ŻYCIU”. Konkurs literacki na najlepszy esej oraz plastyczny na najlepszą pracę w dowolnej technice adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz liceów, zwłaszcza do szkół mających za swego patrona Papieża Jana Pawła II. Po Konkursie zaplanowano ponadto konferencję połączoną z panelem dyskusyjnym dla nauczycieli o tej samej tematyce. Regulamin Konkursu oraz materiały źródłowe, przydatne do napisania prac konkursowych dostępne są na stronie internetowej naszego Instytutu.