Jan Paweł II w Ekwadorze

Opublikowano: 7 stycznia 2009 r.
7 stycznia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Instytut Papież Jana Pawła II  i Sekcja Misjologii UKSWzapraszają na konferencję misjologiczną:  JAN PAWEŁ II W EKWADORZE 14 stycznia 2009

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego(sala kinowa w łączniku – nr 228)

15.00 Rozpoczęcie konferencji

Powitanie gości i otwarcie sympozjum – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW),

Dziekan Wydziału TeologicznegoWprowadzenie w tematykę sympozjum – ks. dr Tomasz Szyszka UKSW   

Część I: 15.15 – 16.30

Ogólna charakterystyka Ekwadoru – Karolina Dziewulska (NKM)

Główne fakty z historii Kościoła w Ekwadorze – mgr Elżbieta Rotter (PSM)

Podstawowe dane z historii Ekwadoru – mgr Jędrzej Kotarski (UŁ)

Polscy misjonarze w Ekwadorze – Aleksandra Szklarska (NKM)

Kalendarium pielgrzymki Jan Pawła II do Ekwadoru – Kamil Wesołowski i Tomasz Białek (NKM)

Beatyfikacja siostry Mercedes de Jesus Molina przez Jana Pawła II w Ekwadorze – Urszula Wróbel (NKM)

Percepcja Jana Pawła II w Ekwadorze na podstawie prasy ekwadorskiej – mgr Marta Kwaśnicka (PAT)

Część II: 16.45 – 18.15

Próba ewaluacji i oceny wizyty Jana Pawła II w Ekwadorze – JE dr Fernando Flores (Ambasador Ekwadoru w Polsce)

Kontekst społeczno – polityczny pielgrzymi Jana Pawła II w Ekwadorze – prof. dr hab. Magdalena Śniadecka – Kotarska (CESLA UW, UŁ)

Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ekwadoru – ks. dr Zdzisław Struzik (UKSW, IPJP II)

Spotkania Jana Pawła II z ludnością autochtoniczną Ekwadoru – ks. dr Tomasz Szyszka (UKSW)

{multithumb
thumb_height=350
}

plakat-ekwador