Nowości, Nowości, Nowości

Opublikowano: 5 lutego 2009 r.
5 lutego 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Styczeń  w Bibliotece Instytutu Papieża Jana Pawła II upływa pod znakiem nowości książkowych. Księgozbiór Biblioteki wzbogacany jest o kolejne pozycje. Woluminy pochodzą z wielu wydawnictw, m.in: ZNAK, Pallottinum, W drodze, Wydawnictwo WAM, Księgarnia św. Jacka, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Wydawnictwo Księży Marianów, PWN, Świat Książki, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Biblioteka Więzi, Jedność, Salwator, Rebis, Żak, Iskry, Rytm, a także: Polwen, Wydawnictwo M, Impuls i inne .  Książki opracowywane są rzeczowo i formalnie, a ich opisy włączane są do katalogu MAK. W ten sposób katalog komputerowy zwiększył się o kolejne woluminy, wśród których znaczna część to pozycje obcojęzyczne. Duża partia to otrzymane z Rzymu książki włoskie, angielskie, niemieckie, hiszpańskie o tematyce związanej z osobą Jana Pawła II. Obecnie oczekiwany jest transport publikacji z Biblioteki Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Będą to woluminy poświęcone historii pontyfikatu.

12345
Prowadzone są również prace związane z opracowaniem materiałów prasowych związanych z wizytami Jana Pawła II w Meksyku, Ekwadorze i Peru. Ovaciones, Novedades, El Universal, El Sol de Mexico, La Jornada, Excelsior, El Heraldo de Mexico, Mexico Hoy, Reforma, Uno Mas Uno, Milenio, La Voz de Michoacan. Na bieżąco powiększają się również zasoby otrzymywanych czasopism. W sumie jest to ponad sześćdziesiąt tytułów.