O godność osoby ludzkiej

Opublikowano: 31 marca 2009 r.
31 marca 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

O godność osoby ludzkiej

 

Dnia 14 marca Instytut Papieża Jana Pawła II wziął udział w ogólnopolskiej konferencji z okazji V Narodowego Dnia Życia ?O godność osoby ludzkiej?. Konferencja odbyła się Gdański w siedzibie organizacji Human Life International. Podczas sympozjum poruszano kwestię prawnej sytuacji obrony życia w różnych państwach Europy, chrześcijańskie postawy wobec biomedycyny, problemy związane z propozycjami eutanazji oraz ruch hospicyjny w Polsce.