Dział naukowo-badawczy – zadania

Opublikowano: 2 maja 2009 r.
2 maja 2009 | Kategorie: Dział naukowo-badawczy, Działy

Działalność naukowa

  • zajmowanie się badaniami naukowymi nad całym dziedzictwem pozostawionym przez Osobę Jana Pawła II;
  • organizowanie ekspedycji naukowych w kraju i zagranicą, szczególnie wśród Polonii;
  • opracowywanie, w porozumieniu z kierownikami działów merytorycznych Instytutu planów długofalowych oraz programów doraźnej działalności;
  • opracowywanie osiągnięć w zakresie badań naukowych i przygotowywanie ich do publikacji;
  • uczestniczenie w działalności wydawniczej Instytutu;
  • opracowywanie tłumaczenia dzieł zagranicznych i przygotowywanie publikacji wersji obcojęzycznych;
  • współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;
  • organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz innych imprez o charakterze naukowym;
  • obsługa Rady Programowej.

Pozostałe aktualności

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!