Wstęp

Opublikowano: 2 maja 2009 r.
Kategorie: Koncerty · Konferencje
2 maja 2009 | Kategorie: Koncerty, Konferencje
{multithumb thumb_width=280 thumb_height=280 }
IPJP2_Raport_trzyletni_700
Instytut Papieża Jana Pawła II powstał na mocy Uchwały Nr 26/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2006 roku oraz zawartej na powyższej podstawie umowy między Archidiecezją Warszawską a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Celem utworzenia Instytutu było upamiętnienie osoby, życia i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II – wielkiego humanisty, teologa, człowieka o głębokiej wiedzy, wielkiej kulturze, którego ukształtowała polska tradycja – oraz ochrona dziedzictwa narodowego, jakie stanowi spuścizna po Nim dla milionów rodaków w kraju i zagranicą.

Głównym przedmiotem działalności Instytutu jest gromadzenie wszelkich pamiątek związanych z osobą Papieża Jana Pawła II, ich katalogowanie, naukowe opracowywanie oraz organizowanie badań i ekspedycji naukowych. Placówka prowadzi działalność edukacyjną, a także studia nad recepcją nauki Jana Pawła II w Polsce i poza jej granicami. Poprzez wydawanie licznych publikacji oraz organizowanie różnorodnych wydarzeń, tj. sympozjów, koncertów, przedstawień, wystaw etc., instytucja propaguje myśl i nauczanie naszego wielkiego rodaka. Na potrzeby Instytutu Archidiecezja Warszawska użyczyła część nieruchomości w kompleksie Świątyni Opatrzności Bożej. Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2006-2009 przeznaczył na wybudowanie nowej siedziby Instytutu 20 mln zł. Jej uroczyste otwarcie, w obecności znamienitych gości,  miało miejsce 21 stycznia 2010 roku w Warszawie przy ul. Hlonda 1. Nowa przestrzeń umożliwi dalszy rozwój instytucji, w tym m.in.: pełne udostępnienie biblioteki, ekspozycję zebranych muzealiów, organizowanie konferencji naukowych i szkoleń.

Aby przeczytać Raport klikniej obrazek lub ten link.