Tomasz Płonka OFMCap: Stopniowalność orzeczeń Magisterium Kościoła w nauczaniu Stolicy Apostolskiej podczas pontyfikatu Jana Pawła II

Opublikowano: 6 września 2011 r.
6 września 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Najnowsza publikacja Instytutu Papieża Jana Pawła II to niezwykle ważna książka o. Tomasza Płonki będąca obszerną, wieloaspektową monografią. Autor w sposób jasny i kompetentny oraz bogato udokumentowany ukazał struktury Magisterium Kościoła, hierarchię prawd, stopniowalność orzeczeń i sposób ich przyjęcia do prakseologii chrześcijaństwa, co ma szczególne znaczenie w naszych czasach, gdy ludzi ogarnęło zwątpienie w możliwość poznania prawdy, zwłaszcza prawdy ostatecznej.

Stopniowalnosc-okladka1