Dział oświatowy – sprawozdanie za 2008 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział oświatowy, Działy, Konkursy

Raport z działalności Działu Oświatowego od kwietnia do grudnia 2008

 

Maj 2008. Publikacja pt. „Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa”.  Dział Oświatowy we współpracy z działem Naukowo-badawczym przygotowuje publikację pt. „Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa”. Jest to publikacja skierowana do osób przygotowujących się do sakramentalnego związku małżeńskiego oraz tych, którzy zajmują się tą tematyką naukowo oraz wszystkich zainteresowanych. Ma być rodzajem podręcznika, który stanowić będzie zbiór tematów związanych z problematyką małżeństwa, rodziny oraz przygotowania do nich. Osnową i inspiracją tej publikacji będzie myśl i twórczość Jana Pawła II.

Czerwiec 2008. Pielgrzymki papieskie do Peru i Ekwadoru.

We współpracy z Działem Naukowo-badawczym Dział Oświatowy przygotowywał materiały do Konferencji nt. pielgrzymek papieskich do Peru i Ekwadoru.   

 

Sierpień 2008 – kwiecień 2009. VII edycja Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (MOZA).

Dział Oświatowy wraz sekcją Misjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Komisją Episkopatu Polski ds. Misji współorganizuje VII edycję Olimpiady. Dotychczasowa formuła Olimpiady będzie wzbogacona o tematykę związaną z działalnością i nauczaniem Jana Pawła II. W II etapie Olimpiady pojawią się dodatkowe tematy otwarte związane z działalnością misyjną Jana Pawła II, które zostaną odrębnie nagrodzone przez nasz Instytut.  

Sierpień 2008. Antologia pokonkursowa Mazowieckiego Konkursu Papieskiego.

Dział Oświatowy opracowuje antologię będącą efektem Mazowieckiego Konkursu Papieskiego organizowanego przez Dział Oświatowy naszego Instytutu. Znajdą się w niej najlepsze prace uczniów szkół gimnazjalnych uczestniczących w Konkursie.

Wrzesień-październik 2008. Konkurs i konferencja „Nauka Jana Pawła II w moim życiu”.

22 października 2008 r wraz z Zespołem Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie zorganizowaliśmy Konkurs i Konferencję papieską pt. „Nauka Jana Pawła II w moim życiu”. Konkurs obejmował część literacką na najlepszy esej oraz plastyczny na najlepszą pracę w dowolnej technice i był adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz liceów, zwłaszcza do szkół mających za swego patrona Papieża Jana Pawła II.. Tematy w konkursie literackim to: „Pokolenie JP2, kim był i jest Papież dla młodego pokolenia?”, „Homilia Jana Pawła II, która wywarła na mnie ogromne wrażenie”, „Przeczytane dzieło Jana Pawła II – które z nich stało się dla ciebie drogowskazem w życiu?”, „Moje spotkanie z Janem Pawłem II. Refleksje i przemyślenia”. Na konkurs wpłynęło blisko 100 prac, najczęściej wybieranym tematem był temat pierwszy. Finaliści otrzymali nagrody pieniężne i książkowe. Zostało również wręczonych kilka wyróżnień.

Ponadto po Konkursie zorganizowaliśmy Konferencję pod tym samym tytułem, która została połączona z panelem dyskusyjnym dla nauczycieli i innych zaproszonych gości. Referaty na Konferencji wygłosili: dr Dominika Żukowska z Działu Naukowego naszego Instytutu oraz Paweł Zuchniewicz, autor biografii papieskich. Po referatach nastąpiła dyskusja, która toczyła się wokół problemu: nauka Jana Pawła II a wychowanie młodzieży. 

Wrzesień-grudzień 2008. Warsztaty dla przedszkolaków „Felicjanek 10”.

Projekt realizowany przez Dział Oświatowy wraz z Centrum Kultury „Dobre Miejsce” przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Został oparty na filmie i książeczce Pt. „Felicjanek 10” napisanej przez Łukasza Dębskiego i Annę Kaszubę-Dębską z muzyką Anny Marii Jopek. Do współpracy zaprosiliśmy także wydziały pedagogiczne warszawskich uczelni oraz metodyków przedszkolnych.  

Październik-grudzień 2008. Szkole Koła Caritas.

Współpraca merytoryczna i organizacyjna Działu Oświatowego z Archidiecezjalną Caritas w zakresie tworzenia Szkolnych Kół Caritas (SKC): przygotowanie formacyjne dla prowadzących i uczestników SKC, kontakty ze szkołami chcącymi włączyć się do tworzenia SKC w swoich środowiskach.  

 

Grudzień 2008. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji dla szkół pt. „Prawa dziecka w nauczaniu Jana Pawła II”.