Dział oświatowy – sprawozdanie za 2012 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział oświatowy, Działy, Koncerty, Konkursy

Program Wychowawczy oparty na wartościach w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie                      

Zespół Szkół Gastronomicznych był pierwszą placówką oświatową, która wprowadziła do swojego wychowania szkolnego Program Wychowawczy oparty na wartościach wg nauczania Jana Pawła II, zaproponowanego przez nasz Instytut. W ciągu pół roku nasz Program Wychowawczy został wprowadzony na wszystkich lekcjach wychowawczych w ZSG. Po tym okresie wysłuchaliśmy opinii nauczycieli na temat naszego Programu, ich sugestii i uwag dotyczących dalszej pomocy. W związku z tym rozpoczęliśmy w szkole cykl warsztatów nt. rozwoju osobistego dla uczniów. Warsztaty miały charakter pilotażowy i objęły dwie klasy z ww. szkoły. Warsztaty odbyły się w dniach od 20 do 27 listopada 2012 r. i były skierowane do 20-osobowej grupy dziewcząt i 20-osobowej grupy chłopców. Cykl spotkań z dziewczętami prowadziła pani Katarzyna Ornat, dla grupy chłopców – pan Michał Borkowski. Oboje są psychologami i terapeutami związanymi ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, pracują na co dzień z młodzieżą. Po warsztatach zarówno nauczyciele jak i uczniowie podkreślali, iż były one niezwykle potrzebne i skuteczne w realizacji pracy wychowawczej i rozwoju osobistego uczniów.

Szkolenie dla uczestników konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II 

30 listopada br. w Domu Spotkań z Historią odbyło się szkolenie dot. przeprowadzania wywiadów dla uczestników III edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II. W szkoleniu wzięli udział uczniowie gimnazjum i liceum wraz z opiekunami. Po krótkim wprowadzeniu dot. działalności Archiwum Historii Mówionej pan Jarosław Pałka przekazał cenne sugestie dot. prowadzenia wywiadu. Podkreślił kwestie, o których należy pamiętać w pracy nad wywiadem, o zadawanych naszemu rozmówcy pytaniach. Druga część szkolenia dotyczyła kwestii technicznych związanych z realizacją wywiadu. Operator współpracujący z Domem Spotkań Z Historią, pan Karol Białas odniósł się do kilku prac nadesłanych we wcześniejszych edycjach konkursu. Przekazał cenne uwagi, z których mamy nadzieję skorzystają uczestnicy tegorocznej edycji.

Po szkoleniu chętni wzięli udział w zwiedzaniu Warszawy w towarzystwie naszego zaprzyjaźnionego przewodnika pana Stanisława Łucia.

„Jan Paweł II – Papież Rodziny” to temat przewodni XII Dnia Papieskiego, który był obchodzony 14 października, w niedzielę poprzedzającą 34. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotrową. Stąd w tym dniu, Instytut Papieża Jana Pawła II wraz z Parafią Św. Jakuba zorganizował na terenie parafii I Papieską Grę Miejską z udziałem rodzin. Wzięło w niej udział ponad 30 rodzin, a w sumie prawie 100 osób. Celem I Papieskiej Gry Miejskiej dla Rodzin było przybliżenie uczestnikom osoby bł. Jana Pawła II poprzez organizowane quizy i zabawy. Każda z uczestniczących w zabawie Rodzin mogła sprawdzić swoją wiedzę na temat pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Panująca atmosfera sprzyjała także dobrej zabawie i rodzinnej integracji.

Gala wręczenia nagród VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego              

27 października 2012 r. w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II odbyła się uroczystość rozdania nagród VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Gala rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną przez ks. dra Marka Przybylskiego – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, który jako pierwszy zabrał głos podczas gali. Gości powitała również i serdecznie podziękowała za udział obecna na sali Matka Wawrzyna Chwedoruk – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. Kolejną, niecierpliwie wyczekiwaną częścią programu było wręczenie nagród. Najpierw z kategorii szkoły podstawowe, a po muzycznej przerwie w kategorii: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Sobotnią uroczystość uświetnił występ chrześcijańskiego zespołu rockowego La Pallotina, którego liderem jest pallotyn, ks. Andrzej Daniewicz. Jest on także twórcą repertuaru, wokalistą i gitarzystą zespołu. Rockowo-balladowy zespół występujący na chrześcijańskich festiwalach i innych imprezach artystycznych jest nowatorską formą ewangelizacji młodzieży. Na zakończenie uczestnicy gali mieli możliwość zwiedzania Panteonu w Świątyni Bożej Opatrzności.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, który mimo dużych odległości przybyli na galę rozdania nagród. Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Jeszcze raz gratulujemy laureatom i już dziś zachęcamy do uczestniczenia w kolejnej edycji konkursu.

Familiada Papieska w Mińsku Mazowieckim                 

Drugą część obchodów XII Powiatowych Dni Papieskich w Mińsku Mazowieckim stanowiła organizowana już po raz trzeci Familiada Papieska – multimedialna zabawa adresowana do rodzin i przedstawicieli lokalnej społeczności. Organizacja uroczystości to owoc współpracy społeczności trzech szkół z terenu powiatu mińskiego. Do wspólnej zabawy przystąpiło 20 trzyosobowych drużyn , które rywalizowały w różnych konkurencjach dotyczących wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęło się dźwiękami nieśmiertelnego przeboju „Rodzina, ach rodzina” autorstwa Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, po czym zebranych przywitali ciepło przedstawiciele organizatorów: dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim Grzegorz Wyszogrodzki, dyrektor Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej Piotr Matzanke oraz gospodarz – dyrektor Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim ksiądz Ryszard Woźniak. W skład jury weszli: Renata Bakuła – wicedyrektor Szkół Salezjańskich, dr Aneta Buczyńska z Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Leszek Celej –  radny sejmiku Województwa Mazowieckiego, wizytator katechetyczny Kurii Warszawsko-Praskiej ksiądz Artur Staniszewski oraz ks. Henryk Zieliński – redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”.

Familiada składała się z trzech rund. Zawodnicy rywalizowali ze sobą, rozwiązując zadania z tematyki papieskiej, odpowiadając na zadania quizowe wyświetlane na ekranie, wypełniając polecenia dodatkowe.  W rundzie drugiej zawodnicy zmierzyli się z następującymi zadaniami: łączyli cytaty z listów Jana Pawła II z ich źródłami, nazywali insygnia papieskie widoczne na zdjęciach, odgadywali, w którym roku papież przybył do Polski dwukrotnie,  układali puzzle, z których wyłoniło się zdjęcie przedstawiające trzy różne momenty z życia Karola Wojtyły. Ostatnią rundę rozpoczęto od łączenia cytatów z wypowiedzi Jana Pawła II o rodzinie ze źródłami. Następnie zawodnicy wymieniali dziedziny sportu, które uprawiał papież, odgadywali państwo, do którego nigdy nie udał się z pielgrzymką oraz ponownie określali tożsamość postaci widocznej na zdjęciu, a także układali w kolejności chronologicznej wydarzenia prezentowane na zdjęciach. W finale natomiast gracze musieli wykazać się znajomością łaciny oraz języków nowożytnych.

III miejsce zdobyła drużyna radnych z miasta, na miejscu II znalazła się grupa nauczycielek z Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim W  Familiadzie Papieskiej zwyciężyła drużyna Komendy Powiatowej Straży Pożarnej tworzona przez Pawła Łukasiaka, Jarosława Kulmę oraz Pawła Leszczyńskiego.

Konkurs Dziennikarski „Młodzi dziennikarze papieżowi” w Mińsku Mazowieckim

W piątek 19 października 2012 r w Zespole Szkół Salezjańskich miały
miejsce powiatowe obchody XII Dnia Papieskiego przeżywanego w tym roku pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Organizacji podjęły się wspólnie już po raz piąty społeczności trzech szkół: Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej oraz Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim. Instytut Papieża Jana Pawła II objął patronat nad tym wydarzeniem w ramach tegorocznych obchodów Dni Papieskich.

Podczas uroczystości nastąpiło rozstrzygniecie konkursu dziennikarskiego pt. „Młodzi dziennikarze papieżowi”. Ponad 235 uczniów i 42 nauczycieli z 29 szkół pracowało nad stworzeniem specjalnych numerów swoich szkolnych czasopism, które chciałby przeczytać Jan Paweł II.

Po wręczeniu nagród laureatom, młodzi adepci sztuki dziennikarskiej mieli również niecodzienną okazję do rozmowy z redaktorem naczelnym tygodnika „Idziemy” ks. Henrykiem Zielińskim, który podzielił się swoimi doświadczeniami zawodowymi dotyczącymi m. in. sposobom przedstawiania informacji w mediach czy kodeksu moralnego dziennikarza, a także odpowiadając na pytanie „czy dzisiejsze media są takie, jakie chciałby je widzieć Jan Paweł II?”

Dni Wilanowa                      

W dniach 8-16 września 2012 r. w ramach Biennale Sztuki w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy odbywał się cykl spotkań z kulturą i sztuką. Duża część imprez dedykowana była dzieciom i młodzieży z przedszkoli i szkół wilanowskich. W niedzielę, 9 września o godzinie 12.00, burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski i dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie Paweł Jaskanis uroczyście otworzyli przedpole wilanowskiej rezydencji po rewaloryzacji, a wystrzałem armatnim zainaugurowali obchody Dni Wilanowa – Biennale Sztuki 2012. Przez całe popołudnie na dziedzińcu Pałacu trwał rodzinny piknik historyczno- edukacyjny. Namiot rozmaitości prezentował również Instytut Papieża Jana Pawła II. Obok prezentacji publikacji wydawnictwa Instytutu, zorganizowaliśmy dla dzieci twórcze spotkania, podczas których najmłodsi tworzyli swoją własną książkę.

Co mówi do mnie Papież?              

Dzieci z Koła Papieskiego im. bł. Jana Pawła II działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Instytut Papieża Jana Pawła II. Zadaniem uczestników była interpretacja wylosowanych słów Papieża Jana Pawła II w dowolnie wybranej formie: rysunku, prezentacji multimedialnej, wiersza, itp. Poprzez swoje prace dzieci odpowiadały na pytanie: co mówi do mnie Papież? Wykonanie prac plastycznych sprawiło im wielką radość i chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami.

Na początku października uczestnicy konkursu w nagrodę odwiedzą miejsca bliskie Papieżowi: Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Kraków. Poniżej przedstawiamy kilka prac konkursowych i zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w podobnych inicjatywach.

Konkurs Archiwum wspomnień Jana Pawła II

Rozpoczęliśmy III edycję konkursu Archiwum wspomnień Jana Pawła II. Zaproszenie kierujemy szczególnie do młodych pasjonatów dziennikarstwa, ale także osób, których zainteresował ten temat, a nigdy do tej pory nie miały do czynienia z dziennikarstwem. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą w nim uczestniczyć uczniowie gimnazjum lub/i liceum. Uczestnicy pracują w 3-5 osobowych drużynach, w skład grupy wchodzi przynajmniej jeden uczeń gimnazjum lub liceum oraz przynajmniej jedna osoba dorosła (opiekun grupy). Głównym zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu z osobą – uczestnikiem papieskich pielgrzymek do Polski. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi przeprowadzania wywiadów oraz regulaminem, które znajdują się na stronie konkursowej www.wspomnieniajp2.pl .

Zachęcamy, aby rozmówca na wstępie opowiedział o sobie, przedstawił krótko swoją biografię, dlaczego zdecydował się na uczestniczenie w pielgrzymce papieskiej, czy to wydarzenie zmieniło coś w jego życiu.

VII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”                     

W tym roku już po raz siódmy organizowaliśmy konkurs fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwał do końca września 2012 r. Jury wybrało 20 finałowych prac spośród, których wyłoniono 6 najlepszych. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas finałowej gali.

Ogólnopolski zjazd delegacji szkół im. ks. Jana Twardowskiego                     

We wtorek, 5 czerwca odbył się w Warszawie doroczny ogólnopolski zjazd delegacji szkół im. ks. Jana Twardowskiego. Głównym punktem programu była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem delegata Metropolity Warszawskiego, biskupa Tadeusza Pikusa o 12.00 w kościele ss. Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieście 34. O wspomnianej godzinie do świątyni weszły uroczyście szkolne poczty sztandarowe, które przedtem gromadziły się na przykościelnym placyku. Liczne, barwne chorągwie robiły na przechodzących obok pomnika Prymasa Stefana Wyszyńskiego warszawianach duże wrażenie.

Przybyłe delegacje po rozpoczęciu celebry powitał w murach świątyni ks. prałat Aleksander Seniuk – Rektor kościoła ss. Wizytek. Po nim słowa powitania wypowiedział przewodniczący Eucharystii biskup Tadeusz Pikus. Ten ostatni wygłosił również bardzo interesujące kazanie. Zaznaczył w nim, że choć nie każdy otrzymał od Pana Boga dar pisania wierszy tak jak ks. Twardowski czy też inne artystyczne umiejętności, to każdy ma za zadanie dążyć do tego, aby dziełem sztuki stało się jego osobiste życie, aby przesycił je duch ofiary i miłości do drugiego człowieka. Ten duch, co podkreślił hierarcha, przenikał niewątpliwie życie Janusza Korczaka, który 70 lat temu, w Treblince, na początku sierpnia 1942 roku poszedł dobrowolnie umrzeć w komorze gazowej wraz ze swoimi wychowankami.

Pod koniec Mszy świętej podziękowanie za możliwość kolejnego wspólnego spotkania się w ramach ogólnopolskiego zjazdu wyraziła pani Urszula Nocoń – Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w małopolskich Brzeszczach. Należy zaznaczyć, iż jej podopieczni pięknie wzbogacili liturgię eucharystyczną swoim śpiewem oraz grą na instrumentach muzycznych, zaś podczas całego nabożeństwa w kościele panowała atmosfera niezwykłego skupienia i modlitwy. Pani Nocoń przekazała także na ręce biskupa Pikusa elegancko zapakowany prezent dla nieobecnego Kardynała Kazimierza Nycza. Przed końcowym błogosławieństwem ks. prałat Aleksander Seniuk wyraził nadzieję, że również za rok, w kolejną rocznicę urodzin ks. Jana kościół sióstr Wizytek gościć będzie dzieci kształcące się w placówkach edukacyjnych jego imienia.

Po zakończeniu Mszy świętej księża rozdawali jej uczestnikom obrazki z wizerunkiem Matki Bożej, zawierające tekst błogosławieństwa biskupa Tadeusza Pikusa.

W ramach zjazdu, jego organizatorzy w tym Instytut Papieża Jana Pawła II zapewnili członkom delegacji – uczniom i nauczycielom – możliwość nawiedzenia grobu ks. Jana Twardowskiego w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Wilanowie oraz sposobność zwiedzenia mieszkania Księdza-Poety.

Finał Powiatowego Konkursu Multimedialnego

W dniu 17 maja 2012 r. w Li
ceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbył się finał Powiatowego Konkursu Multimedialnego „Nauczanie Jana Pawła II do młodych” pod hasłem „Dekalog – dziesięć drogowskazów na drodze do szczęścia, które nigdy się nie kończy”. Patronat nad konkursem objął Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz ks. kan. Andrzej Więckowski, Dziekan Sierpecki.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych nauczaniem Jana Pawła II, przybliżenie wartości zawartych w Jego nauczaniu, ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości w codziennym życiu, a także rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

W pierwszym etapie – w ramach lekcji religii – uczniowie zapoznali się z przesłaniem homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas IV pielgrzymki do Polski. Następnie gimnazjaliści pod kierunkiem nauczycieli religii i informatyki przygotowali prezentacje multimedialne. Spośród 33 prac przygotowanych w etapie szkolnym komisje konkursowe zakwalifikowały dziewięć prac. Jury, w którego skład weszli przedstawiciele Instytutu Papieża Jana Pawła II, a także nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu wyłoniło laureatów. W ocenie prac wzięto pod uwagę m.in.: zgodność treści z hasłem konkursu, poprawność merytoryczną zawartych treści, oryginalność pracy, stopień trudności użytych technik oraz estetykę wykonania.

Gala konkursu papieskiego „Papież Słowianin”

W dniu 17 maja 2012 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego odbyła się Mazowiecka Gala rozdania nagród w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły „Papież Słowianin”. Instytut Papieża Jana Pawła II był Partnerem tego Konkursu. Galę prowadzili organizatorzy: Przewodniczący Mazowieckiej Komisji dr Tomasz Bartel oraz Marek Malisiewicz. Na początku zostało podsumowane 5-lecie konkursu, następnie wręczono nagrody, dyplomy i zaświadczenia laureatom i finalistom oraz ich opiekunom. Galę zakończył koncert kapeli góralskiej oraz wystąpienie ks. Władysława Zązela, kapelana „Solidarności” i Związku Podhalan pt. „Jan Paweł II na Podhalu”. Następnie uczestnicy przeszli do kościoła św. Andrzeja na Pl. Teatralnym, gdzie odbyła się uroczysta Msza św.

W ramach uroczystości zakończenia konkursu odbył się w Teatrze Wielkim koncert „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu. Opera Góralska” autorstwa Franciszka Łojasa-Kośli. Koncertowi patronowali m. in.: J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz, Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP, Bogdan Zdrojewski minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Waldemar Dąbrowski dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Spotkanie poetyckie dla seniorów

W wigilię urodzin Karola Wojtyły, 17 maja 2012 r., w Instytucie Papieża Jana Pawła II odbyło się spotkanie poetyckie dla seniorów, przygotowane wraz z Dziennym Domem dla Osób Starszych w Wilanowie. Jego uczestnikami, a zarazem współautorami byli także seniorzy z podobnych placówek ze Śródmieścia i Ursynowa. Każda z grup przygotowała część programu, na który składały się wspomnienia o Papieżu, a także fragmenty jego poezji. Teksty, niekiedy nadzwyczaj trafnie i poruszająco zinterpretowane przez seniorów, przeplatał wspólny śpiew popularnych piosenek, takich jak „Barka” czy „Abba Ojcze”. Te wspólnie spędzone chwile po raz kolejny przywołały atmosferę, którą Papież stwarzał wszędzie, gdziekolwiek się pojawiał. Pozwoliły na nowo odczuć, jak wielką wartość ma czas, w którym ludzie są razem – i jak wielką wartością jest spotkanie.

Wizyta gości z Dziennego Domu Opieki w Instytucie

16 maja 2012 r gościliśmy w siedzibie naszego Instytutu seniorów z Dziennego Domu Opieki dzielnicy Warszawa Włochy. Nasi goście wysłuchali krótkiej prezentacji przygotowanej przez Dział Oświatowy na podstawie Listu Jana Pawła II skierowanego do osób w podeszłym wieku. Następnie zaprosiliśmy naszych gości do obejrzenia fragmentu filmu o Janie Pawle II pt. „Pożegnanie”. Wizyta w Instytucie była również okazją do zwiedzenia Panteonu Wielkich Polaków w podziemiach Świątyni Bożej Opatrzności. Film i prelekcja były okazją dla naszych gości do przypomnienia sobie wydarzeń i wspomnień związanych z pielgrzymkami Jana Pawła II do Ojczyzny oraz homilii wówczas wygłoszonych do Polaków.

 

Instytut w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza

Dnia 14 maja 2012 r. Instytut Papieża Jana Pawła II gościł w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii. Przyjechaliśmy tam na zaproszenie Papieskiego Koła Naukowego dzieci z klas 4-6, które w imponujący sposób opowiadały nam o osobie i dziele bł. Jana Pawła II. Dla dzieci z Koła Instytut zorganizuje w nowym roku szkolnym konkurs papieski związany z talentami i uzdolnieniami każdego z uczniów. Główną nagrodą będzie wyjazd do Wadowic. Do podobnej współpracy zapraszamy szkoły z woj. mazowieckiego.

 

Warsztaty dla nauczycieli i rodziców

W sobotę 12 maja 2012 r. nauczyciele, wychowawcy i rodzice wzięli udział w warsztatach poświęconych tematyce wychowania. Warsztaty odbyły się w położonym z dala od miejskiego zgiełku Miasteczku Krwi Chrystusa k. Rawy Mazowieckiej. Prowadziły je współpracujące z Instytutem Papieża Jana Pawła II: dr Maria Szymańska i dr Ewa Kuna. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z technikami dramy i dialogu w pracy z wychowankiem, a także z prawami, jakie przysługują nauczycielom, uczniom i rodzicom. Program warsztatów akcentował bowiem rolę współpracy rodziców ze środowiskiem szkoły. Udział w szkoleniu był bezpłatny, a każdy z uczestników otrzymał na koniec certyfikat uczestnictwa.

X Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Od kilku miesięcy trwała rywalizacja pomiędzy uczniami szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy walczyli o pierwsze miejsca w X Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki. Nagrodą dla laureatów jest zwolnienie z egzaminów wstępnych na Uniwersytet na kierunek zgody z profilem konkursu. Celem Olimpiady jest poszerzenie znajomości afrykańskiego kontynentu, jego kultury, tradycji, ale również budowanie wśród młodzieży tolerancji i poszanowania dla ludzi odmiennego koloru skóry i uwrażliwianie jej na problemy innych ludów i narodów. Ostatni etap rywalizacji miał miejsce dnia 18 kwietnia 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zwycięzcom nagrody wręczyli ambasadorowie afrykańskich krajów oraz misyjne instytucje w Polsce. Instytut Papieża Jana Pawła II był jednym z współorganizatorów olimpiady.

 

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego rozpoczęta   

Dział Oświatowy Instytutu rozpoczął, kolejną VII-tą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, która będzie się odbywać w 2012 roku. Celem konkursu jest pogłębianie zainteresowania młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a także Benedykta XVI. Honorowy patronat konkursu obieli: Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

Zadaniem gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponad-gimnazjalnych jest napisanie pracy na jeden z podanych tematów:

 

  • Made in heaven. Czy chrześcijaństwo potrzebuje dziś reklamy i ładnych opakowań? O potrzebie dostosowania przesłania Ewangelii do współczesnego odbiorcy.
  • Kajakiem przez morze?! Jak przeżywać swoją młodość i pokonywać trudności we współczesnym świecie?
  • Między dialogiem a happeningiem inności. Jak rozmawiać i żyć w tyglu kultury? Czy warto podejmować dialog z innością?
  • O czym nie można milczeć, o tym trzeba mówić. Męczennik? krzyżowiec? świadek? Kim j
    est dzisiaj chrześcijanin?

 

Uczniowie szkół podstawowych przygotowują pracę literacką w dowolnej formie na temat:

 

  • Dzięki Janowi Pawłowi II… Co zawdzięczają ludzie i ty sam papieżowi-Polakowi.

 

 

Spotkanie laureatów II edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II 

W dniach 27-29 lutego 2012 r. laureaci konkursu Archiwum wspomnień Jana Pawła II spotkali się w Warszawie. Były to następujące grupy: uczniowie z Zespołu Szkół Adama Mickiewicza w Lubiniu (I miejsce) oraz dwie grupy, które zajęły ex aequo II miejsce: grupa z Salezjańskiego Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim oraz reprezentanci Gimnazjum nr 1 w Strykowie.

Pierwszego dnia uczestnicy zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego. We wtorek podczas spotkania w Domu Spotkań z Historią wręczone zostały nagrody, laureaci opowiadali jak powstawały prace konkursowe, mówili co było dla nich największym wyzwaniem, a także co sprawiało trudność. W spotkaniu wzięli udział: ks. prałat Aleksander Seniuk – wicedyrektor IPJP2, Justyna Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi, Katarzyna Kania z IPJP2. Gospodarzami spotkania byli Anna Maciąg oraz Dominik Czapigo z Fundacji Ośrodka Karta działającej przy Domu Spotkań z Historią, na co dzień zajmujący się zbieraniem relacji biograficznych. Pani Ania wraz z Panem Dominikiem przedstawili po krótce realizowane przez Ośrodek Karta projekty, a także przekazali cenne wskazówki dotyczące przeprowadzania wywiadów. Informacje te z pewnością przydadzą się laureatom w przyszłości, jeśli będą brali udział w podobnych projektach, ale również nam – organizatorom konkursu. Po spotkaniu na uczestników czekały liczne atrakcje: zwiedzanie kościoła SS. Wizytek oraz mieszkania ks. Twardowskiego, lekcja edukacyjna pt. Warszawa tygiel kultur, zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, a wieczorem przedstawienie pt. Lorenzaccio w Teatrze Narodowym.

Ostatniego dnia pobytu zaprosiliśmy naszych gości do zwiedzania stolicy w towarzystwie przewodnika pana Stanisława Łuć – autora „Przewodnika po Mazowszu śladami Jana Pawła II” wydanego przez Instytut Papieża Jana Pawła II. Tego dnia na laureatów czekała jeszcze jedna – tym razem niezaplanowana niespodzianka – wspaniała, słoneczna pogoda.

 

Gala konkursu o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Polacy beatyfikowani przez Jana Pawła II. Błogosławiony Edmund Bojanowski” wzięli udział w gali zorganizowanej w piątek 13 stycznia, w Instytucie Papieża Jana Pawła II. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży ks. Marek Przybylski, dziennikarz TVP Krzysztof Ziemiec, wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, przewodnicząca Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek Matka M. Brygida Biedroń, a także organizatorzy konkursu, uczestnicy i opiekunowie.

Ks. Marek Przybylski, obecny na gali jako delegat kard. Kazimierza Nycza, wygłosił krótkie przemówienie na temat roli świeckich w Kościele oraz ich działania w ramach istniejącego porządku sacrum i profanum. Kilka słów skierował do młodych uczestników także Krzysztof Ziemiec. W swoim wystąpieniu podkreślił to, co w pracy dziennikarza jest najważniejsze – a więc powołanie do poszukiwania prawdy.  

Podczas gali laureaci i finaliści odebrali nagrody (dla zwycięzców ufundowany został m.in. wyjazd do Brukseli), zaś całość uroczystości uświetnił śpiew Aleksandry Chaładaj (uczennicy ZSO w Komorowie) oraz występ taneczno – wokalny grupy dzieci z ochronki im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Otrębusach.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją z gali przygotowaną przez Młodzieżowe Koło Dziennikarskie im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Komorowie.