Stefan Kardynał Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 11

Opublikowano: 25 lutego 2013 r.
25 lutego 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

DzielaZebrane 11-okladka1Nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Wydawnictwa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo ukazał się 11 tom Dzieł zebranych kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tom niniejszy obejmuje zbiór tekstów z okresu od lipca do grudnia 1963 r. Rozpoczyna go „Powitanie z Warszawą po wyborze Ojca Świętego Pawła VI” a kończy słowo: „Pochwała Matki Dziewicy i apologia kobiety w Kościele. Do katechetek podczas Opłatka”.