Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę

Opublikowano: 27 stycznia 2014 r.
27 stycznia 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę to publikacja poświęcona wieloaspektowości znaczenia rodziny oraz małżeństwa we współczesnym świecie. Kwestia, czym jest rodzina, jaką rolę pełni i na ile można w nią ingerować, stała się jednym z tematów dyskusji tak na polu społecznym, jak i ustawodawczym. Mimo iż rodzina uważana jest za wartość, którą należy chronić, niemniej dotyka ją kryzys odzwierciedlający zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie. Wśród czynników zagrażających rodzinie wymienia się m.in. brak spójnej polityki prorodzinnej, kryzys gospodarczy za którym idzie zjawisko emigracji i „transnarodowego rodzicielstwa”, czy też zmiany społeczno-kulturowe. Oprócz artykułów omawiających te zjawiska, zamieszczono również te, podejmujące temat działalności na rzecz rodzin w Polsce na przykładzie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”, Spotkań Małżeńskich czy Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”, jak również przedstawiające sytuację poza jej granicami, np. w Niemczech czy na Ukrainie.
Streszczenia artykułów w j. angielskim.

mt_gallery: