Sympozjum “Nauczanie Jana Pawla II, a wspólczesna aksjologia pedagogiczna”

Opublikowano: 11 czerwca 2007 r.
11 czerwca 2007 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

W sobote, 9 czerwca 2007 roku w siedzibie Wydzialu Nauk Spolecznych Szkoly Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, w auli im. Ks. Piotra Semenenki odbylo sie sympozjum “Nauczanie Jana Pawla II a wspólczesna aksjologia pedagogiczna”. Organizatorami konferencji byli pracownicy naukowi Wydzialu Nauk Spolecznych w Warszawie Szkoly Wyższej im. Bogdana Jańskiego przy wspólpracy z Instytutem Papieża Jana Pawla II w Warszawie. W drugiej cześci sympozjum, poświeconej pedagogiczno-spolecznej aplikacji nauczania Jana Pawla II, pod przewodnictwem pani prof. dr hab. Krystyny Lubomirskiej, w dwuglosie z dr Józefem Placha, Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawla II w Warszawie dokonal prezentacji dwóch tomów publikacji Programu Wychowawczego Szkolnego, opracowanego przez pracowników Instytutu.