Zbiór księdza prałata Bogusława Bijaka

Opublikowano: 27 stycznia 2008 r.
27 stycznia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W styczniu 2008 roku kontynuowano  archiwizowanie (i skanowanie) fotografii stanowiących ?Zbiór księdza prałata Bogusława Bijaka”, byłego proboszcza wilanowskiej parafii Świętej Anny.

   W skład powyższego zespołu wchodzi 441 zdjęć czarno-białych, 23 kolorowych oraz 24 tak zwanych ?wglądówek”- w sumie 488 jednostek inwentarzowych.

   Zdecydowana większość zbioru, bo aż jego 92 %, to 449 fotografie i ?wglądówki”  związane  z I Pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny, która odbyła się w dniach 2-10 czerwca 1979 roku. Poza tym zespół zawiera zdjęcia dotyczące drugiej wizyty Ojca Świętego w Polsce, do jakiej doszło w 1983 roku (4 %), trzy fotografie z podróży apostolskiej Papieża do kraju ojczystego w roku 1987, a także 16 zdjęć wykonanych  podczas pobytu księdza Bogusława Bijaka w Watykanie, w maju 1979 roku. Czternaście z nich posiada wysoką wartość historyczną, ponieważ występuje na nich Papież Polak.

   Wśród fotografii ilustrujących pielgrzymkę 1979 roku znaleźć można zdjęcia dokumentujące wizytę Następcy Świętego Piotra w Warszawie (124 sztuk), Częstochowie (90), Krakowie (108), Kalwarii Zebrzydowskiej (19), Wadowicach (8), Oświęcimiu-Brzezince – na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego (36) oraz w Nowym Targu (35).

   Pobytu Papieża w Gnieźnie dotyczy tylko i wyłącznie jedna, czarno-biała ?wglądówka”.

   Warto zaznaczyć, iż w skład fotografii wykonanych 7 czerwca 1979 roku podczas pontyfikalnej Mszy świętej odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau wchodzą trzy zdjęcia, na których uwieczniono obok innych katolickich hierarchów kardynała Josepha Ratzingera, wówczas arcybiskupa Monachium i Fryzyngi, a obecnie papieża Benedykta XVI.

   Stan zachowania fotografii czarno-białych można określić jako bardzo dobry, jednakże zdjęcia barwne, wykonane na bazie kliszy firmy ORWO są wyblakłe, a pod względem kolorystycznym cechuje je wyraźna nienaturalność.  

   Autorem wszystkich zdjęć czarno-białych jest znany polski fotoreporter Ryszard Rzepecki.

   Dwadzieścia pięć wyróżniających się pod względem artystycznym i poznawczym fotografii należących do ?Zbioru księdza prałata Bogusława Bijaka” zamieszczono w ?zakładce” Działu Archiwalnego.

1

W połowie pierwszego miesiąca 2008 roku (14 stycznia) zasoby Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej zostały wzbogacone o trzydzieści analogowych kaset audio przekazanych Instytutowi Papieża Jana Pawła II przez Pana dr hab. Tadeusza Zapałowskiego. Utrwalono na nich wybrane homilie i przemówienia Ojca Świętego oraz polskich biskupów wygłoszone podczas sześciu papieskich pielgrzymek do Ojczyzny.

   Nagrania dotyczące pierwszej podróży apostolskiej Namiestnika Chrystusa do Polski (2-10 VI 1979) zapisano na trzech kasetach magnetofonowych, drugiej (16-23 VI 1983) jak i kolejnej (8-14 VI 1987) na dwóch. Część homilii i mów, których mogli słuchać wierni podczas IV Pielgrzymki (1-9 VI 1991) Jana Pawła II do kraju ojczystego utrwalono na czterech, zaś słowa skierowane przez Biskupa Rzymu do rodaków w roku 1997 i 1999 odpowiednio na dziesięciu i ośmiu kasetach audio.

   Celem jaki zamierza zrealizować w najbliższym czasie Dział Dokumentacji Archiwalnej jest przeniesienie zapisu dźwiękowego z nośników analogowych na płyty CD, które w następnej kolejności zostaną opisane i zinwentaryzowane