“Program Wychowawczy oparty na wartościach”

Opublikowano: 2 czerwca 2008 r.
2 czerwca 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

Przygotowujemy drugie, poprawione wydanie Programu Wychowawczego opartego na wartościach według nauczania papieża Jana Pawła II. Pozycja z zasady przeznaczona jest dla klas I, II, III liceum ogólnokształcącego, ale może być także wykorzystana na poziomie gimnazjalnym. Program ma formę konspektów (książka zawiera 106 konspektów na 500 stronach) i może służyć do przygotowania spotkań wychowawczych dla uczniów, wychowawców oraz rodziców.

Celem programu jest wszechstronny rozwój ucznia oparty na omówieniu najważniejszych wartości, jakie wyłaniają się w relacji: ?ja – społeczność” (klasa I), ?ja – ty” (klasa II), ?ja – ja” (klasa III). Omówione tu wartości wynikają z prawdy o człowieku oraz wyrażają i chronią godność osoby. Uczą one: miłości, pokoju, wolności, sprawiedliwości, solidarności, a przede wszystkim poszanowania wszelkiego życia.

Nowe wydanie książki zostało poszerzone o teksty nauczania papieskiego związane z wychowaniem. Dodatkowym atutem książki jest bardzo bogata i zróżnicowana bibliografia, która pozwala na wszechstronne zapoznanie się z tematem. Przede wszystkim jest jednak doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli, którzy na podstawie Programu Wychowawczego otrzymują gotową propozycję konspektu do lekcji.

Niniejsza publikacja będzie już dostępna w okresie wakacyjnym. Jej cena nie przekroczy 20 zł.