„Nieznane życie Jana Pawła II” – Aktualności Działu Dokumentacji Archiwalnej

Opublikowano: 21 listopada 2012 r.

 

W listopadzie Dział Dokumentacji Archiwalnej wszedł w posiadanie nowych filmów o tematyce papieskiej oraz płyt CD, na których utrwalono wypowiedzi Papieża-Polaka do rodaków.

Bez wątpienia najciekawszą z zakupionych pozycji jest wydany przez Telewizję Polską siódmy album z serii „Złota Kolekcja – Jan Paweł II” zatytułowany: „Nieznane życie Jana Pawła II”. Na wspomnianej płycie zawarto dwa filmy. Oba wyreżyserował Krzysztof Tadej – znany polski dziennikarz, publicysta i dokumentalista, autor licznych programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych oraz artykułów prasowych.

Pierwszy z nich zatytułowano: „Tajemnica Jana Pawła II”. W filmie ks. prałat Konrad Krajewski – papieski ceremoniarz dzieli się swoimi wspomnieniami dotyczącymi Błogosławionego. Mówi o nieznanych faktach z okresu Pontyfikatu, o świętości i wielkości Jana Pawła II oraz o wydarzeniach wzruszających i dramatycznych. W opisywanym obrazie wykorzystano między innymi nieznane materiały, w tym zdjęcia z prywatnego archiwum ks. Krajewskiego.

Drugi z filmów nosi taki sam tytuł jak cały album. O Ojcu Świętym mówią w nim Renato Buzzonetti – osobisty lekarz, który towarzyszył Janowi Pawłowi II podczas wszystkich 104 pielgrzymek zagranicznych; Francesco Masella – gospodarz papieskich apartamentów, znani watykańscy fotografowie: Arturo Mari oraz Grzegorz Gałązka; Tarcisio Bertone – sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, a także Stanisław Kardynał Dziwisz i abp Mieczysław Mokrzycki – osobiści sekretarze Papieża. Film „Nieznane życie Jana Pawła II” trwa 40 minut, zaś dokument „Tajemnica Jana Pawła II” 27 minut.

mt_gallery: