Kardynał Stefan Wyszyński a Sobór Watykański II

Opublikowano: 26 listopada 2012 r.
26 listopada 2012 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

W środę, 21 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5 w Auli im. Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt. „Kardynał Stefan Wyszyński a Sobór Watykański II”. Poprzedziła ją Msza święta sprawowana pod przewodnictwem bp. prof. dr hab. Bronisława Dembowskiego.

Sympozjum składało się z dwóch części, obie prowadził ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski. W tematykę konferencji wprowadził słuchaczy bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba, zaś otworzył ją Rektor UKSW ks. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Wśród prelegentów znaleźli się: Józef Kardynał Glemp, wspomniany już bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. dr Zdzisław Struzik reprezentujący Instytut Papieża Jana Pawła II, red. Janusz Poniewierski ze „Znaku”, red. Zbigniew Nosowski z „Więzi” oraz ks. dr Piotr Waleńdzik (UKSW).

Wyjątkowym momentem sympozjum było wystąpienie-świadectwo Prymasa seniora. Warto pamiętać, iż w latach 1967-1979 był on osobistym sekretarzem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prymas senior ustosunkował się między innymi do wykładu red. Janusza Poniewierskiego. Potwierdził, iż Sługa Boży podczas Soboru Watykańskiego II lansował pomysł umieszczania na hostiach poza symbolami eucharystycznymi także zarysu wizerunku Matki Bożej. Ostatecznie ta inicjatywa Kardynała Wyszyńskiego skończyła się niepowodzeniem – według ks. prof. Jerzego Lewandowskiego nie z powodów teologicznych i doktrynalnych lecz „politycznych”, ponieważ podobizna Maryi jako Matki Jezusa realnie obecnego w konsekrowanej hostii ma prawo na niej widnieć.

Kardynał Józef Glemp odniósł się także do kreowanej w niektórych mediach tezy, jakoby biskupi polscy uczestniczący w Soborze działali nań w sposób niezależny. Według Prymasa było wręcz przeciwnie – hierarchowie regularnie się ze sobą konsultowali i omawiali wspólnie wszystkie ważkie zagadnienia podejmowane w Watykanie.

Pod koniec pierwszej części sympozjum nową pozycję wydawniczą Instytutu Papieża Jana Pawła II przedstawił zgromadzonym w auli ks. dr Zdzisław Struzik. Pracowano nad nią trzy lata. Nowa, ponad 1300-stronicowa książka gromadzi w porządku chronologicznym wszystkie przemówienia i artykuły Stefana Kardynała Wyszyńskiego na tematy związane z problematyką małżeństwa, rodziny oraz wychowania i nosi adekwatny do swej zawartości tytuł: „Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981”.

Dyrektor IPJPII podkreślił aktualność przesłania Sługi Bożego – wizjonera, który przewidział kryzys rodziny, jaki można obserwować obecnie na kontynencie europejskim, ponad 30 lat po jego śmierci oraz liczbę ludności Polski, Niemiec i terytorium byłego ZSRR na początku XXI wieku.

Książkę wraz z jej elektroniczną wersją zawartą na płycie CD oraz uzupełniający pozycję tom „Indeksów” (liczący ponad 400 stron) można było nabyć w przerwie sympozjum oraz po jego zakończeniu.

W drugiej części konferencji zgromadzonych wyraźnie zainteresował wykład Zbigniewa Nosowskiego. Redaktor „Więzi” zarysował w nim twórczy konflikt, jaki zaistniał na tle Soboru pomiędzy Kardynałem Wyszyńskim a ks. Franciszkiem Blachnickim – charyzmatycznym twórcą Ruchu Światło-Życie.

Konferencję wraz z dwoma dyskusjami podsumował bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba. Hierarcha w ciepłych słowach podziękował prelegentom i słuchaczom za wzajemne obdarowanie się wiedzą na temat roli, jaką Prymas Tysiąclecia odegrał podczas Soboru Watykańskiego II (1962-1965).

Instytut Papieża Jana Pawła II sfilmował opisane wyżej sympozjum.