Nowe numizmaty z wizerunkiem Jana Pawła II w Archiwum Instytutu

Opublikowano: 29 sierpnia 2013 r.

W sierpniu Dział Dokumentacji Archiwalnej wcielił do swych zbiorów 5 numizmatów. Trzy z nich posiadają na rewersie wizerunek Jana Pawła II. Są to:

• srebrna replika monety o nominale 200.000 złotych z 1989 r.,

• srebrny numizmat z selektywnym złoceniem, upamiętniający postać Papieża-Polaka,

• platerowana moneta Narodowego Banku Polskiego o nominale 10 złotych z 2005 r.

Poza tym Archiwum poszerzyło swe zasoby o srebrny numizmat (z selektywnym złoceniem) z podobizną kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyżej wymienione numizmaty zakupiono w Skarbcu Mennicy Polskiej. Piąty numizmat – monetę o nominale 10.000 złotych wybitą przez NBP w 1991 r. z okazji 200. rocznicy Konstytucji 3 Maja Dział otrzymał w formie daru.

W opisywanym okresie pracownik Działu Dokumentacji Archiwalnej dużo czasu poświęcił na digitalizację tekstów, pochodzących z gazet i innych periodyków prenumerowanych przez Instytut. Archiwista skanował między innymi materiały związane ze zbliżającą się kanonizacją Jana Pawła II, informacje o budowanych obiektach sakralnych, których ten ostatni jest patronem, o najnowszych, dotyczących Papieża-Polaka książkach, o poświęconym mu filmie fabularnym (reż. Andrea Porporati), w którym Ojca Świętego zagrał znany rosyjski aktor Aleksiej Guskow. Digitalizacji poddano także teksty dotyczące, mających się odbyć w naszym kraju w 2016 r. Światowych Dni Młodzieży oraz w tym kontekście również informacje na temat Świątyni Opatrzności Bożej – być może papież Franciszek poświęci ją podczas swego pobytu w Polsce.

mt_gallery: