Sympozjum pt. „Co z tą młodzieżą?”

Opublikowano: 16 kwietnia 2014 r.

zdjęcie

Dnia 5 kwietnia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 odbyło się sympozjum zatytułowane: „Co z tą młodzieżą?”, współorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II. Wydarzenie było częścią cyklu debat: „Myśląc z Wojtyłą…”, z których pierwsza odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich w listopadzie zeszłego roku.

Interesującą dyskusję rozpoczął wykład ks. dr. Piotra Pawlukiewicza („Spojrzenie duszpasterza na młodego człowieka”), wieloletniego duszpasterza młodzieży. Zabrał on głos w zastępstwie nieobecnego z powodu choroby bp. Edwarda Dajczaka. Jak zauważył znany rekolekcjonista i kaznodzieja, podstawowym sposobem, by skutecznie formować młodych ludzi jest po prostu z nimi przebywać. Wielką rolę odgrywa tu osobowość i osobiste świadectwo kapłana czy katechety, którzy winni pokazywać własnym przykładem, że miłość Boga jest bezwarunkowa i nieskończona (wystąpienie ks. Pawlukiewicza w formie audiowizualnej, zarejestrowane przez Dział Dokumentacji Archiwalnej IPJPII zostanie wkrótce umieszczone pod niniejszym tekstem).

Kolejne wykłady wygłosili: Dyrektor Instytutu Socjologii UKSW, ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba („Centralna czy peryferyjna pozycja religii w życiu polskiej młodzieży?”) oraz psycholog mgr Agata Balcerzak („Zagrożenia i pozytywny potencjał współczesnej młodzieży w świetle badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej”). Po przerwie kawowej odbyła się ważka Debata Duszpasterzy zatytułowana: „Co Kościół oferuje młodemu pokoleniu?” oraz pasjonująca Debata Młodzieży – „Czego młodzi oczekują od Kościoła?”. Wzięli w niej udział przedstawiciele mediów katolickich. Dyskusję młodych katolików moderował ks. Henryk Zieliński – redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Idziemy”. Konferencję zakończył serdecznymi podziękowaniami oraz błogosławieństwem Rektor PWTW ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Sympozjum miało bez wątpienia wielką wartość dla uczestniczących w nim kleryków oraz osób pracujących na co dzień z młodzieżą: księży, sióstr zakonnych, katechetów, pedagogów, wychowawców i psychologów. Było częścią przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II oraz do krakowskich Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

{youtube}uexSPGkPwRA{/youtube}