Delegacja Instytutu Papieża Jana Pawła II na Ukrainie

Opublikowano: 23 października 2014 r.
23 października 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

W ramach współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy delegacja Instytutu Papieża Jana Pawła II uczestniczyła w obchodach Dnia Nauczyciela organizowanych 18 października br. dla nauczycieli języka polskiego z Winnickiego Okręgu Konsularnego.

Uroczystości, w których wzięli udział nauczyciele, konsulowie RP w Winnicy na czele z Konsulem Generalnym Krzysztofem Świderkiem, Prezes zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał Dworczyk, delegacja Instytutu Papieża Jana Pawła II Marzena Zielonka i Anna Opolska, a także przedstawiciele mediów polonijnych, rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Podczas spotkania z nauczycielami w sali konferencyjnej hotelu „Podole” zaprezentowana została działalność Instytutu oraz publikacja „Program Wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II” ks. dr. Zdzisława Struzika, przetłumaczona w tym roku także na język ukraiński. Dzień wcześniej, 17 października, podobna prezentacja odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim.

Dzięki uprzejmości przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej, Konsula Generalnego Krzysztofa Świderka i wicekonsula Damiana Ciarcińskiego, pobyt delegacji Instytutu na Ukrainie był także wyjątkową okazją do odwiedzenia miejsc szczególnie ważnych dla historii i kultury polskiej, jak Żytomierz czy Kuryłówka – rodzinna miejscowość Ignacego Jana Paderewskiego, gdzie znajduje się grób jego matki, Polikseny Paderewskiej z d. Nowickiej.

mt_gallery: