Międzynarodowa konferencja naukowa: Metodologie badań teologicznych: problemy oraz perspektywy – zaproszenie

Opublikowano: 23 kwietnia 2018 r.
23 kwietnia 2018 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy, Konferencje

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Metodologie badań  teologicznych: problemy oraz perspektywy”, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2018 r. na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym Dragomanov w Kijowie.

Konferencja ma na celu omówienie podejść teologicznych, metod i praktyk badawczych w odpowiedzi na zmiany światopoglądowe i akademickie paradygmaty zachodzące obecnie w świecie, a zwłaszcza w Europie Wschodniej. Celem konferencji jest dyskusja dotycząca zagadnień teoretycznych i metodologicznych, które pojawiają się we współczesnych badaniach teologicznych, a także omówienie współczesnych problemów w dziedzinie teologii i dyscyplin pokrewnych.

Uczestnicy konferencji mają możliwość przedstawienia referatu oraz publikacji w pokonferencyjnym wydaniu czasopisma „Theological Reflections ” .

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana publikacja ks. prof. dr hab. Zdzisława Struzika w języku ukraińskim  „Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II”.

Organizatorzy konferencji:

Euro-Asian Accreditation Association Resource and Research Center

Center for Research on Religion of National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w w Warszawie (Poland)

Evangelical Theological Faculty (Belgium)

European School of Culture and Theology (Germany)

Theology and Philosophy Faculty of Ukrainian Catholic University (Ukraine)

Instytut Papieża Jana Pawła II (Poland).

 

 Methodologies of Theological Research_ Announcement