Nowość wydawnicza: “Nauczanie o małżeństwie i rodzinie : antologia tekstów 1925-1981”

Opublikowano: 14 sierpnia 2018 r.
14 sierpnia 2018 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy, Dział wydawniczy

Publikacja prezentuje bogaty materiał źródłowy, który obejmuje okres ponad 60 lat posługi Prymasa. Czytelnik może w niej prześledzić ewolucję poglądów Autora, m.in. na komplementarne role kobiety i mężczyzny w rodzinie, funkcje, jakie pełnią w społeczeństwie, czy potrzebę zdecydowanej polityki państwa mającej na celu wielowymiarową pomoc rodzinom wielodzietnym. Publikacja zawiera aneks z tematycznie dobranymi listami pasterskimi Episkopatu Polski z lat prymasostwa kardynała Wyszyńskiego oraz indeksy mające na celu ułatwienie czytelnikowi korzystania z książki.

Poprawiony dodruk do wydania z 2012 r.