Dział archiwalny – sprawozdanie za 2014 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Archiwum IPJP2, Dział Archiwalny, Działy, Koncerty, Konkursy

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

W roku 2014 do Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej wcielono 61 zespołów fotografii (3359 zdjęć cyfrowych), 12 filmów, 10 folderów z materiałami video oraz 10 nagrań audio, dokumentujących działalność edukacyjną, kulturalną i naukową Instytutu Papieża Jana Pawła II. Archiwista sporządził samodzielnie dokumentację fotograficzną 45 wydarzeń, zaś filmowo udokumentował 9 imprez.

FILMY I NAGRANIA

Z racji kanonizacji Papieża-Polaka w 2014 r. ukazało się wiele nowych filmów i nagrań, poświęconych jego osobie. Archiwum wnikliwie monitorowało polski rynek filmowy i fonograficzny, czego owocem było włączenie do zbiorów Działu 59 pozycji DVD i CD. Wśród nich trzeba koniecznie wymienić trzy filmy dokumentalne: Jan Paweł II i cud w Kostaryce (reż. E. Ruman), Moje życie dla Niego (scen. i reż. E. Świecińska, C. Grzesiuk) o fotografie papieskim Arturo Marim, a także obraz Jan Paweł II – Santo Subito. Świadectwa świętości (reż. P. Dziubak). Archiwum wzbogacił ponadto film aktorsko-animowany dla dzieci zatytułowany Karol który został świętym (reż. G. Sadurski, O. Corradi) oraz dokument Tajemnica Tajemnic (reż. A. Porzezińska, P. Sobczyk), który ukazuje historię Polski, świata i Kościoła pod koniec XX stulecia z perspektywy działań Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II, którzy powierzyli potrzeby Ojczyzny Matce Bożej. Ważniejsze pozyskane nagrania audio to 5-płytowe wydawnictwo pt. Żywe Słowo do Polaków. Katalog dźwiękowych wypowiedzi [św. Jana Pawła II] (Dom Wydawniczy Rafael) oraz szósta, ostatnia płyta z serii: Artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie pt. Święty (słowa: M. Partyka, muzyka: Z. Konieczny oraz W. Korcz), wydana przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL. Od końca czerwca w zbiorach Działu znajduje się komplet 14 filmów z serii Lekcje religii Wydawnictwa Święty Wojciech. W tym roku zakupiono też najnowsze filmy katechetyczne, edukacyjne oraz animowane, na przykład obraz: Aureola – od Stanisława do Karola cz. 3 (Promyczek Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej).

NUMIZMATY

W 2014 r. Dział poszerzył swoje zbiory muzealne o 9 numizmatów z wizerunkiem Jana Pawła II. Trzy z nich wybił Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z okazji kanonizacji polskiego papieża. Są to: pozłacany medal Święty wśród świętych, srebrna moneta Święty Jan Paweł II, będącą nowozelandzkim środkiem płatniczym o nominale 2 dolarów, srebrny medal Święty wśród świętych. Pozyskano również: medal, upamiętniający kanonizację Ojca Świętego, wybity na zlecenie Centrum Opatrzności Bożej oraz srebrną monetę o nominale 20 zł Narodowego Banku Polskiego, wyemitowaną z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II w 2011 r.

Ponadto zasoby Działu wzbogacił komplet przypinek patriotycznych „Ojczyzna Dobro Najwyższe” (3 sztuki), zakupiony w Skarbcu Mennicy Polskiej. Na jednej z przypinek widnieje popiersie św. Jana Pawła II. Ma ona 20 mm średnicy, zaś ozdobiona została za pomocą platerowania srebrem próby 999, oraz techniki Antique Finish. Archiwum zakupiło również medal „Święci Jan Paweł II i Jan XXIII” (Skarbnica Narodowa). Numizmat o średnicy 38,6 mm, wadze 24 g, został uszlachetniony 24-karatowym złotem. Wybito go w liczbie 25 tysięcy egzemplarzy z okazji kanonizacji dwóch błogosławionych pasterzy Kościoła katolickiego, która odbyła się, jak dobrze pamiętamy, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

KOLEKCJA ZNACZKÓW Z WENEZUELI

Bez wątpienia jednym z najciekawszych nabytków Działu w omawianym okresie okazał się zbiór znaczków pocztowych, wyemitowanych w Wenezueli w 1996 r. z okazji II wizyty apostolskiej Jana Pawła II w tym południowoamerykańskim kraju. Na znaczkach uwieczniono postać biskupa Rzymu z przedstawicielami różnych grup społecznych oraz z rodzinami, małżeństwami, dziećmi, osobami chorymi oraz więźniami.

 

INNE NABYTKI

Archiwum wzbogaciło swoje zasoby o 20 filmów nadesłanych na IV edycję współorganizowanego przez IPJPII konkursu pt. „Archiwum wspomnień Jana Pawła II” (15,3 GB – Gigabajtów), o otrzymaną w darze płytę, zawierającą 669 zdjęć cyfrowych z Brazylii, kopię listu wystosowanego przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej z dnia 7 czerwca 1996 r. do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauczycieli, a także zdjęcie analogowe, na którym widnieje św. Jan Paweł II, wykonane 25 sierpnia 2001 r. Dział zasiliło ponadto 95, wydanych poza Instytutem Papieża Jana Pawła II pozycji drukowanych: periodyków, plakatów, kalendarzy, katalogów, identyfikatorów i ulotek.

WYSTAWY

W 2014 r. Dział przygotował trzy wystawy. Z pierwszą, zatytułowaną: W przededniu kanonizacji… można było się zapoznać w dniach 1-25 kwietnia w ramach projektu Kwiecień miesiącem otwartych drzwi w Instytucie Papieża Jana Pawła II. Ekspozycję odwiedziło 400 osób. Archiwista zaprezentował wystawę 11 grupom dzieci i młodzieży.

Drugą wystawę pt. Karol Wojtyła – Jan Paweł II (1920-2005) Dział stworzył z myślą o uczestnikach Zjazdu szkół im. ks. Jana Twardowskiego, który odbył się 3 czerwca. Pokazano na niej fotografie Jana Pawła II, numizmaty oraz znaczki z jego podobizną, periodyki z artykułami dotyczącymi Papieża oraz inne archiwalia. Od czerwca opisana wyżej wystawa, połączona z prezentacją książek wydanych przez Instytut w latach 2006-2014 stała się ekspozycją stałą, dostępną dla gości IPJPII. W sumie z ekspozycjami Działu zapoznało się 770 osób. Należy dodać, iż archiwista brał udział w przygotowaniu wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II, zatytułowanej A co tam w Łomiankach? Można było ją podziwiać od 18 maja do 30 czerwca, w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach.

 

MONTAŻ FILMÓW

Na przestrzeni 2014 r. archiwista wykonał montaż 10 filmów z konferencji naukowych, współorganizowanych przez Instytut, a także 2 filmów, które wykorzystano podczas imprez Działu Oświatowego. Archiwum zrealizowało również film z koncertu zespołu Blessing, który odbył się 21 września w IPJPII. W sumie sporządzono 13 filmów.

DIGITALIZACJA

Dział Dokumentacji Archiwalnej digitalizował ukazujące się w polskich periodykach materiały prasowe, związane bezpośrednio lub pośrednio z osobą Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Skany wymienionych powyżej materiałów, w okresie sprawozdawczym, powiększyły bazę Działu o 35,8 (Gigabajtów). Archiwum brało też udział wraz z Biblioteką w digitalizacji dzienników i tygodników, prenumerowanych przez IPJPII. Archiwista segregował pliki fotograficzne i zapisywał je na dysku zewnętrznym. Na dzień 31 grudnia 2014 r. baza zdjęć miała pojemność 119,6 GB.

INNE PRACE

Pracownik Archiwum ponadto:

• oprowadził po wystawie pt. Karol Wojtyła-Jan Paweł II (1920-2005). W przededniu kanonizacji (1-25.04.2014 r.) 11 grup dzieci i młodzieży – w sumie około 300 osób;

• rozpoczął wraz z pracownikiem Działu Oświatowego pracę nad stworzeniem 10 tablic promocyjnych, informujących o szerokiej działalności Instytutu Papieża Jana Pawła II;

• zredagował 14 tekstów, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu w Aktualnościach;

• uzupełnił i wydrukował bazę dystrybucyjną książek wydanych przez Instytut, obejmującą okres od roku 2007 do dnia 30.04.2014 r.;

• zarchiwizował materiały, dotyczące projektów i zadań, zrealizowanych przez poszczególne Działy Instytutu w 2013 r.;

• brał udział w inwentaryzacji środków trwałych IPJPII; opracował wraz z Działem Gospodarczo-Technicznym pozy
cję pt. Księga inwentarzowa Instytutu Papieża Jana Pawła II aktualna na dzień 30 września 2014 r.;

• odwiedził wystawę w Zamku Królewskim pt. Medalierzy polscy. Mój Jan Paweł II 2014. Podczas obecności w Zamku zakupił katalog zwiedzanej wystawy dla Biblioteki Instytutu oraz sporządził dokumentację zdjęciową ekspozycji.

 

W 2014 roku Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej zrealizował samodzielnie lub we współpracy z innymi działami Instytutu 7 projektów oraz 7 zadań.

***