Aktualności Archiwum IPJPII

Opublikowano: 29 stycznia 2013 r.

AktualnościW pierwszym miesiącu 2013 r. pracownik Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej pracował nad montażem filmu zarejestrowanego podczas Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców i Doktorantów zatytułowanej: „Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II”. Wspomniane sympozjum odbyło się 19 grudnia 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5, w Auli Muzycznej. Wydarzenie współorganizował Instytut Papieża Jana Pawła II. Powstały film będzie się składać z dwóch części, z których każda zostanie zapisana na osobnej płycie DVD. Dyski pracownik Działu zaopatrzy w etykiety, zaś pudełka w odpowiednie okładki. Płyty otrzymają między innymi wszyscy prelegenci.

W styczniu Archiwum IPJPII włączyło do swych zbiorów film dokumentalny pt. „Mistrz życia” o wybitnym filozofie, logiku o. prof. Józefie Marii Bocheńskim OP. Na wspomniany obraz Dział złożył specjalne zamówienie w Telewizji Polskiej. Trwa on 53 minuty, został wyprodukowany w 1987 r., zaś wyreżyserowali go Małgorzata Bocheńska i Grzegorz Dubowski.

Pod koniec stycznia zasoby Działu Dokumentacji Archiwalnej powiększył drugi egzemplarz filmu „Ludzie Boga” w reżyserii Xaviera Beauvoisa oraz dwa egzemplarze wydanego przez Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną „Adam” kalendarza na nowy rok z reprodukcjami zdjęć Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nabyto również film instruktażowy do nauki obsługi profesjonalnego programu, wykorzystywanego w Instytucie do  obróbki cyfrowych nagrań audiowizualnych.

Zakupiono ponadto 150 teczek bezkwasowych wiązanych formatu A4, które posłużą do archiwizacji projektów i zadań zrealizowanych przez Działy Instytutu Papieża Jana Pawła II w 2012 roku.

W styczniu trwała, podobnie jak w minionych miesiącach digitalizacja tekstów prasowych związanych z osobą Jana Pawła II, pochodzących z gazet i czasopism prenumerowanych przez IPJPII.