Gala rozdania nagród w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego 25 października 2014 r.

Opublikowano: 29 października 2014 r.

W ostatnią sobotę października odbyła się rokroczna, już IX uroczysta gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim. Na konkurs napłynęło ok. 300 prac z całej Polski. Konkurs był przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół. Uczestnicy ze szkół podstawowych musieli zmierzyć się z tematem: „Jan Paweł II. Dlaczego Święty?” Tematy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych były następujące:

  1. Jan Paweł II pisał w encyklice Dives in misericordia, że desakralizacja przeradza się w dehumanizację. Przedstaw w formie reportażu swoje obserwacje na ten temat.
  2. Codziennie muszę wybierać! Między kulturą jedności i antysolidaryzmu – czyli z kim lub z czym powinniśmy być dzisiaj w relacji współczującej solidarności? Nawiąż do pism Jana Pawła II.
  3. Co dzisiaj mówi mi encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis?
  4. Kiedy życie zaczyna się i kiedy kończy? Czy potrafimy już odpowiedzieć na pytanie o granice ludzkiego życia? (na podstawie współczesnej myśli naukowej i rozważań Jana Pawła II).

Mszę świętą dla uczestników gali odprawił ks. prałat Aleksander Seniuk – wicedyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II. Mszę i galę uświetnił swoją muzyką zespół BlesSing, działający przy parafii o. Pio na warszawskich Kabatach.

Mamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku na X, jubileuszowej gali Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego.

mt_gallery: