Biblioteka – zadania

Opublikowano: 19 czerwca 2009 r.
Kategorie: Biblioteka · Działy
19 czerwca 2009 | Kategorie: Biblioteka, Działy

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, polskich i zagranicznych: książek, czasopism, materiałów publikowanych i innych wydawnictw związanych z działalnością i nauką Jana Pawła II oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych i popularno naukowych;
  • udostępnianie, w formie bezpośredniej i za pomocą internetu, materiałów bibliotecznych użytkownikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • czuwanie nad prawidłowym przechowywaniem zbiorów w magazynach, dbanie o ich właściwe rozmieszczenie w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach oraz ich bezpieczeństwo pod względem konserwatorskim, przeciwpożarowym i antywłamaniowym;
  • sporządzanie i prowadzenie kartotek magazynowych, kartotek wypisowych oraz kartotek elektronicznych;
  • prowadzenie okresowych scontr zbiorów;
  • obsługa wewnętrznego i zewnętrznego ruchu zasobów bibliotecznych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  • uczestniczenie w inwentaryzacji zbiorów;
  • udostępnianie zbiory osobom spoza Instytutu w czytelni;
  • organizowanie wystaw z zasobów biblioteki oraz współpraca przy wystawach realizowanych przez Dział Muzealny i Wystaw;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej na bazie zbiorów własnych.