Dział naukowo-badawczy – plany pracy

Opublikowano: 2 września 2010 r.
2 września 2010 | Kategorie: Dział naukowo-badawczy, Działy, Konferencje

Plan działań działu naukowo-badawczego na rok 2013

Marzena Zielonka

  1. Rodzina szkołą trzeźwości – konferencja (marzec)
  2. Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce – strona internetowa (marzec)
  3. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – sympozjum międzynarodowe (15-17 marca)
  4. Wartości w nauczaniu społecznym papieża Jana Pawła II – publikacja książkowa (kwiecień)
  5. Jan Paweł II a bezpieczeństwo narodowe – sympozjum (kwiecień)
  6. Jan Paweł II w Gruzji – sympozjum (październik)
  7. Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce – publikacja książkowa (październik)
  8. Jan Paweł II w Libanie – sympozjum (listopad)
  9. Rodzina: trud, praca, świętowanie w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI – kongres (listopad)

Konferencje dotyczące podróży apostolskich Jana Pawła II do Libanu i Gruzji są współorganizowane z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Stanowią one kontynuację cyklu sympozjów, których tematem przewodnim były pielgrzymki papieskie i ich reminiscencje w życiu społecznym, narodowym, politycznym, jak również osobistym świadków spotkań Papieża ze społeczeństwem odwiedzanego kraju.

Instytut wraz z Wydziałem Studiów nad Rodziną w Łomiankach przygotowuje konferencję „Rodzina szkołą trzeźwości”. Będzie ona związana z 46. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu, trwającym od 10 do 16 lutego 2013 r., poświęconemu roli ojca w rodzinie – „Ojciec – świadek wiary i trzeźwości”.

Akademia Obrony Narodowej przygotowuje sympozjum, którego tematem będzie problematyka związana z zagadnieniem wojny, pokoju, zadań państwa etc. Jan Paweł II angażował się w zachowanie pokoju na świecie i dobitnie wyrażał to w swoich wystąpieniach:

Pokój! Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju. Ale teraz potrzebuje go jeszcze bardziej niż zwykle, bo tragiczne wydarzenia podważyły zaufanie, a niegasnące zarzewia okrutnych konfliktów trzymają cały świat w niepewności i lęku. W moim Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju wskazałem dwa «filary», na których opiera się pokój: zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i gotowość do przebaczenia.

(Jan Paweł II, Budowanie pokoju zadaniem wszystkich, Asyż, 24 stycznia 2002)

W przygotowaniu jest publikacja dotycząca nauczania Jana Pawła II w zakresie nauki społecznej Kościoła, analizowanego przez pryzmat dziesięciu wartości takich jak praca, sprawiedliwość, wolność etc.

Międzynarodowy kongres „Rodzina: trud, praca, świętowanie w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI” będzie poświęcony kwestii małżeństwa i rodziny w przestrzeni różnych wymiarów życia społecznego. Zostanie on zorganizowany we współpracy z Wydziałem Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

Anna Opolska

  1. Rozważania w Roku Wiary – przygotowywanie materiałów tekstowych na bazie nagrań audialnych i video (styczeń-listopad)
  2. Konferencje dla kobiet – przygotowanie tekstu o trzech wybranych wartościach życia, Kościoła i rodziny (luty) 
  3. Konferencja naukowa upamiętniająca 30. rocznicę II pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Polski, organizowana wspólnie przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Instytut Papieża Jana Pawła II (22-23 maja)
  4. Konferencja dla nauczycieli połączona z promocją programu wychowawczego szkoły, opracowanego na podstawie nauczania o wartościach Jana Pawła II. Gospodarzami wydarzenia będą ojcowie paulini na Jasnej Górze. Planowany czas realizacji to wiosna 2013 r. (kwiecień-czerwiec)
  5. Jan Paweł II w Hiszpanii – sympozjum Zderzenie cywilizacji europejskiej z Ameryką Łacińską, poświęcone pielgrzymkom papieża do Hiszpanii, zwłaszcza ich reminiscencjom w kulturze, życiu społecznym i politycznym (październik).