Biblioteka – plany pracy

Opublikowano: 19 stycznia 2011 r.
Kategorie: Biblioteka · Działy
19 stycznia 2011 | Kategorie: Biblioteka, Działy

Plany na marzec 2016

 1. Przygotowanie do wysłania książek w ramach wymiany międzybibliotecznej.
 2. Zakup nowych pozycji książkowych i multimediów w ramach zadania

nr 2/2016.

 1. Opracowanie formalne i rzeczowe pozyskanych wydawnictw zwartych.
 2. Opracowanie formalne i rzeczowe wydawnictw ciągłych, które zostały zaprenumerowane na 2016 rok tj. 38 tytułów.
 3. Prace przy digitalizacji dzienników i tygodników.
 4. Uczestnictwo w spotkaniach związanych z promocją książek.
 5. Import rekordów do nowego programu bibliotecznego MAK +.
 6. Praca z czytelnikami – wypożyczenia i zwroty wydawnictw zwartych.
 7. Sporządzanie kwerend na określone tematy.
 8. Przygotowanie do Targów Wydawców Katolickich.
 9. Przygotowanie imprez towarzyszącym obchodom patrona roku 2016 – Henryka Sienkiewicza.

Plany na styczeń 2016

1. Sporządzenie rozliczeń, sprawozdań i podsumowań.

2. Przygotowanie tytułów nowości do zakupienia w księgarniach i antykwariatach.

3. Opracowanie przybytków – zbiory zwarte, zbiory ciągłe oraz multimedialne.

4. Uzupełnianie zapisów w katalogach MAK+, sporządzanie nowych opisów oraz weryfikacja opisów z importu.

5. Digitalizacja dzienników oraz tygodników.

6. Obsługa bieżących wypożyczeń i kwerend czytelników.

7. Realizacja wymiany międzybibliotecznej.

Plany na I półrocze 2016 roku

Najważniejszymi zadaniami statutowymi Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II są: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona zbiorów. Druki zwarte pochodzące z zakupów i z darów wprowadzane będą do katalogu Biblioteki, a informacje o wybranych nowościach zamieszczone zostaną w aktualnościach na stronie internetowej Instytutu.

Przez cały rok gromadzone będą także druki ciągłe pochodzące z prenumeraty. Na ten rok zaprenumerowaliśmy 37 tytułów wydawnictw ciągłych. Tygodniki oraz dzienniki będą digitalizowane i przetwarzane przy współpracy z Działem Archiwalnym.

W pierwszych miesiącach roku planowane są prace dotyczące przeprowadzenia skontrum. Związane z tym będzie powołanie komisji i zamknięcie Biblioteki na czas działań związanych z kontrolą zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka Instytutu planuje wziąć udział w XXII Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w tym roku w dniach od 7 do 10 kwietnia, a także w VII Warszawskich Targach Książki w dniach od 19 do 22 maja 2016 r.

Już po raz trzeci włączymy się w akcję „Zaczytani”, która ma na celu zbiórkę książek dla najmłodszych pacjentów szpitali.

W planach Biblioteki jednym z najważniejszych działań okolicznościowych będzie wystawa i promocja książek autorstwa patrona roku 2016 – Henryka Sienkiewicza, a także wydarzenie poświęcone sylwetce noblisty połączone z czytaniem jego prozy. Biblioteka udostępni również ekspozycję książek „Najciekawsze woluminy pozyskane na przestrzeni dziesięciu lat gromadzenia zbiorów”.

Plany na rok 2016

Wspieranie czytelnictwa to od paru lat zadanie, w którym Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II stara się uczestniczyć organizując zbiórki i akcje wymiany książek. W tym roku w takie wydarzenia będziemy się również angażować udostępniając przestrzeń w siedzibie Instytutu oraz pozyskując darczyńców spośród osób prywatnych i instytucji.

Tak jak w latach poprzednich, przeprowadzimy akcję „Uwolnij książkę”. Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa poprzez bezpłatną wymianę książek między czytelnikami.

Już po raz czwarty Biblioteka pozyska książki od pracowników Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz od darczyńców prywatnych dla Polaków mieszkających na Kresach. Zebrane woluminy zostaną przekazane za pośrednictwem uczestników XVI Rajdu Katyńskiego.

Biblioteka Instytutu planuje wziąć udział w XIX Targach Wydawców Katolickich w Lublinie, które odbędą się w listopadzie 2016 roku.

Inne statutowe zadania, które będą realizowane w tym roku, to:

– gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona zbiorów,

– wysyłka egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw własnych do uprawnionych bibliotek,

– prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z instytucjami kultury oraz nawiązywanie nowych kontaktów,

Plany na grudzień 2015

 1. Zakup wydawnictw zwartych w ramach zadania nr 2/2015 oraz ich opracowanie formalne i rzeczowe.
 2. Prace przy digitalizacji wydawnictw ciągłych.
 3. Sporządzanie kwerend na tematy zamówione przez czytelników zewnętrznych oraz pracowników Instytutu.
 4. Prowadzone będą prace związane z importem rekordów bibliograficznych do nowego programu bibliotecznego MAK+.
 5. Udostępnianie zbiorów zarówno wydawnictw zwartych jak i ciągłych.
 6. Podsumowanie działalności Biblioteki w roku 2015.
 7. Opracowanie zestawień ewidencyjnych i finansowych Biblioteki.
 8. Praca przy projektach nr 90/2015, 60/2015 oraz zadaniu 24/2015.
 9. Wybór pozycji antykwarycznych do zakupu.

Plany na II półrocze 2015

Drugie półrocze bieżącego roku to dla Biblioteki czas realizacji zadań statutowych oraz zorganizowanie paru wydarzeń czytelniczych związanych z promocją czytania.

W lipcu i sierpniu przeprowadzimy zbiórkę książek, które przekażemy na Rajd Katyński.

We wrześniu zorganizowana zostanie akcja „Przygarnij i uwolnij książkę” polegająca na swobodnej wymianie druków zbędnych Biblioteki oraz książek przyniesionych przez zainteresowanych czytelników. Pod koniec września przypomnimy też o Tygodniu Zakazanych Książek obchodzonym przez biblioteki.

W październiku w czytelni udostępniona zostanie ekspozycja Działu Archiwalnego naszego instytutu oraz wystawa książek papieskich pochodzących z naszych zbiorów.

Na przestrzeni kilku miesięcy będzie odbywać się zakup nowości wydawniczych, a następnie ich opracowywanie formalne i merytoryczne. Trwać będzie także digitalizacja czasopism – dzienników i tygodników.

Pracownicy Biblioteki będą się zajmować uzupełnianiem i modyfikacją zapisów w katalogach książek, czasopism i zbiorów multimedialnych.

Plany na listopad 2015

1. Biblioteka przygotuje stoisko na XVIII Targi Wydawców Katolickich w Lublinie, które odbędą się w dniach od 19 do 21 listopada 2015 roku. Zaprezentowane zostaną wydawnictwa własne Instytutu Papieża Jana Pawła II. W trakcie tej trzydniowej imprezy pozyskane zostaną nowe woluminy.

2. W dniach 26-29 listopada 2015 roku pracownicy Biblioteki odwiedzą XXIV Targi Książki Historycznej, które już od kilku lat odbywają się w Arkadach Kubickiego. Zakupione zostaną tam wydawnictwa zwarte do zbiorów naszej Biblioteki.

3. Pracownicy Biblioteki zajmować się będą opracowaniem formalnym jak i rzeczowym wydawnictw zwartych zakupionych podczas dwóch targowych imprez.

4. Wysyłka nowości wydawniczych w ramach wymiany międzybibliotecznej.

5. W dalszym ciągu prowadzone będą prace przy digitalizacji wybranych tygodników i dzienników.

6. Import rekordów bibliograficznych do nowego programu MAK+.

Plany na wrzesień, październik 2015

24 września Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II będzie już po raz trzeci rozdawać i przygarniać książki. Akcja ma na celu zachęcenie do czytania oraz bezpłatną wymianę książek. Przy okazji akcji będziemy zapoznawać czytelników tych obecnych jak i przyszłych z księgozbiorem naszej Biblioteki.

W połowie październi
ka Biblioteka wraz z działami: Archiwalnym oraz Oświatowym planuje wystawę numizmatów z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II. W gablotach zostaną umieszczone eksponaty tj. monety, medale oraz inne numizmaty z wizerunkiem Jana Pawła II. Ekspozycję będzie można zobaczyć w czytelni Biblioteki w godzinach pracy.

W najbliższych miesiącach będą realizowane zadania związane z pozyskiwaniem i katalogowaniem zbiorów zwartych i ciągłych . Dzienniki oraz tygodniki będą digitalizowane i archiwizowane. Ponadto przewidziana jest współpraca z przedszkolem z Wilanowa i rozpoczęcie promowania czytania wśród najmłodszych.

Plan pracy na lipiec – sierpień 2015

1. Zakup wydawnictw zwartych i multimediów w ramach zadania nr 2/2015.
2. Opracowanie formalne i rzeczowe pozyskanych wydawnictw zwartych.
3. Opracowanie wydawnictw ciągłych, które zostały zaprenumerowane w firmie Garmond Press.
4. Prace przy digitalizacji wybranych dzienników i tygodników.
5. Udostępnianie zbiorów zarówno wydawnictw zwartych jak i ciągłych.
6. Sporządzanie kwerend na tematy zamówione przez czytelników (pracowników IPJPII oraz czytelników zewnętrznych).
7. Przygotowanie do wysyłki publikacji w ramach wymiany międzybibliotecznej.
8. Prowadzone będą prace związane z importem rekordów bibliograficznych do nowego programu bibliotecznego MAK+.
9. Zbiórka książek dla Polaków mieszkających na Wschodzie we współpracy z organizatorami Rajdu Katyńskiego.

Plany na I półrocze 2015

Pod koniec marca w roku bieżącym, uwzględniając okolicznościowy patronat jednego z noblistów polskich, Władysława Reymonta, chcielibyśmy zaprosić czytelników na warsztaty, na których wykonamy palmy na Niedzielę Palmową. Spotkanie połączone będzie z opowieścią o ludowych tradycjach związanych z Wielkanocą.

Przypadająca w kwietniu 10 rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II będzie czasem, kiedy zaprezentujemy ekspozycję tematyczną ze zbiorów Biblioteki. Z wydarzeń corocznych, przypadających w tym miesiącu, planujemy udział w Targach Wydawców Katolickich.

Wychodząc naprzeciw czytelnikom z dzielnicy i parafii, w maju, planujemy zorganizować wieczór poezji księdza Jana Twardowskiego, włączając się w obchody 100-lecia jego urodzin. Chcielibyśmy zaprosić szkoły noszące imię „księdza od biedronki” do udziału w tym wydarzeniu.

Poza wymienionymi imprezami obchodzić będziemy, między innymi, także przypadający w kwietniu Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (Rocznica śmierci H.C. Andersena), w maju – ogólnopolski Tydzień Bibliotek, pod hasłem „Wybieram bibliotekę”, a w czerwcu XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod patronatem Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, jak również Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek.

Plany na rok 2015

Statutowe działania Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II to gromadzenie, opracowywanie udostępnianie i ochrona zbiorów. Najważniejszym zadaniem na rok 2015 będzie powiększanie księgozbioru specjalistycznego poprzez zakup nowości wydawniczych spośród książek oraz multimediów. Ten zasób będzie stanowić podstawę literatury podmiotowej i przedmiotowej do dalszych badań naukowych i prac wydawniczych, interpretacyjnych itp., podejmowanych przez pracowników Instytutu Papieża Jana Pawła II, jak i dla czytelników przychodzących z zewnątrz. Dobór publikacji odbywać się będzie poprzez wizyty w księgarniach, przeglądanie i lekturę newsletterów i zapowiedzi wydawniczych, śledzenie fachowych recenzji oraz udział w targach książki i spotkaniach promocyjnych.

Druki zwarte pochodzące z zakupów i z darów wprowadzane będą do katalogu Biblioteki, a informacje o wybranych nowościach zamieszczone zostaną w aktualnościach na stronie internetowej Instytutu.

Przez cały rok gromadzone będą także druki ciągłe pochodzące z prenumeraty. Tygodniki oraz dzienniki będą digitalizowane i przetwarzane przy współpracy z Działem Archiwalnym.

W planach Biblioteki jednym z najważniejszych działań okolicznościowych będzie włączenie się w obchody roku św. Jana Pawła II , Roku Teatru Publicznego jako obchodów 250-lecia powstania teatru narodowego oraz Roku Jana Długosza.

Poprzez inicjatywy promujące czytelnictwo Biblioteka zamierza uczcić pamięć dwóch wybitnych literatów – patronów roku 2015 na Mazowszu. Odbędą się spotkania poświęcone księdzu-poecie Janowi Twardowskiemu oraz nobliście Władysławowi Reymontowi.

Tak jak w latach poprzednich, przeprowadzimy akcję „Uwolnij książkę”. Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa poprzez bezpłatną wymianę książek między czytelnikami.

Od kilku lat Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II zbiera książki dla Polonii na Ukrainie. We współpracy z organizatorami XV Rajdu Katyńskiego w sezonie letnim br. również zamierzamy zorganizować taką akcję.

Inne statutowe zadania, które będą realizowane w tym roku, to:

– wysyłka egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw własnych do uprawnionych bibliotek;

– prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z instytucjami kultury oraz nawiązywanie nowych kontaktów;

– pozyskiwanie darów książkowych od osób prywatnych.