Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała

Opublikowano: 7 marca 2011 r.
7 marca 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

stworzeni-okladka1

Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała to kolejna publikacja z serii Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II. Jest ona pokłosiem sympozjum zorganizowanego przez Instytut Studiów nad Rodziną UKSW i Instytut Papieża Jana Pawła II. Powstała z opracowań zainicjowanych rozważaniami Ojca Świętego o ciele.

Na tom składają się referaty wygłoszone przez przedstawicieli takich ośrodków naukowych, jak: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet w Białymstoku, czy Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Ich prelekcje świadczą o opracowywaniu dorobku Jana Pawła II. Bibliści, dogmatycy i pastoraliści przedstawiali ciało w ujęciu teologicznym, kulturowym, pastoralnym i językowym. Wszystkie referaty skoncentrowane są na ukazaniu obrazu ciała ludzkiego w rozmaitych perspektywach badawczych, dlatego mogą zainteresować także przedstawicieli takich dyscyplin badawczych, jak: ekologia człowieka, ekologia społeczna, ekologia rodziny ludzkiej. Ponadto praca ta, poza walorami naukowymi, zawiera również aspekty edukacyjne i wychowawcze. Nawiązuje do wartości, jaką stanowi ludzka cielesność.

Druga cześć niniejszego tomu pt. Wokół problematyki ludzkiej cielesności obejmuje artykuły dowodzące, że zagadnienie to implikuje wiele ważnych, kwestii i pytań. Publikacja ta zainteresuje wszystkich, dla których kategoria ciała stanowi przedmiot dociekań naukowych. Dopełnia widzenie ciała w szerokiej perspektywie kulturowej.