Sympozjum „Dar życia. W trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia”

Opublikowano: 22 marca 2011 r.
22 marca 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

W kontekście problematyki odpowiedzialności za życie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obyła się konferencja naukowa, gromadząca wybitnych specjalistów medycznych, profesorów filozofii, teologii i etyki, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji na różnych płaszczyznach zajmujących się pomocą rodzinie. Konferencja składała się z trzech sesji: pierwsza poświęcona była wartości ludzkiego życia i ludzkiej płodności; druga dotyczyła problematyki niepłodności; trzecia omawiała kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec wartości życia ludzkiego.

Obrady rozpoczęto od wręczenia przez J.E. abp. Henryka Hosera medali Fides et Ratio dla twórców i propagatorów naprotechnologii. Organizatorom sympozjum należałoby pogratulować szczególnie za drugą część sesji, która koncentrowała się wokół mało znanego jeszcze w Polsce zagadnienia naprotechnologii – alternatywy dla in vitro. Naprotechnologia jest metodą diagnostyki i leczenia w pełni współpracującą z indywidualnym dla każdej kobiety cyklem zmian hormonalnych, zwanym cyklem miesięcznym. Jej celem jest odnalezienie przyczyn dysfunkcji i chorób organizmu, które uniemożliwiają proces naturalnego poczęcia w organizmie kobiety. Diagnozę leczenia zachowawczego lub chirurgicznego poprzedza obserwacja płodności kobiety, oparta na metodzie naturalnego planowania rodziny według metody Creighton’a.

Niepłodność sama w sobie nie jest chorobą, ale objawem, symptomem schorzeń, które uniemożliwiają poczęcie. Obecni na konferencji lekarze pracujący tą metodą w Polsce wskazują na 50 % do 80 % skuteczności w zdiagnozowaniu i wyleczeniu schorzeń, które były przyczyną niepłodności. O swoich badaniach opowiadali m.in. prof. dr hab. Alina Midro z Zakładu Genetyki Klinicznej AM w Białymstoku, lek. Maciej Barczentewicz prezes Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II, lek. Piotr Klimas ze Szpitala im. Świętej Rodziny oraz Janina Filipczuk instruktor metody Creighton’a z Kanady, dzięki której naprotechnologią zainteresowano się w Polsce.

Sympozjum było doskonałą okazją do przypomnienia, ale i wznowienia dyskusji nad problematyką wartości ludzkiej płodności i odpowiedzialności za życie.

DŻG