Konferencja "Dziecko. Potrzeby, patologie i konkretna pomoc we współczesnym świecie." – 21.03.2011

Opublikowano: 29 marca 2011 r.
29 marca 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Wystawy

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski zorganizował w dniu 21 marca 2011 r. konferencję naukową Dziecko. Potrzeby, patologie i konkretna pomoc we współczesnym świecie.

Problematyce rodziny i społeczeństwa oraz ich wpływu na sytuację i rozwój dziecka było poświęcone wystąpienie dr hab. Urszuli Dudziak (Potrzeby i zagrożenia rozwojowe dzieci XXI wieku).

Pani Anna Walczyk prezes Fundacji, której celem jest pomoc dzieciom z krajów rozwijających się i ogarniętych konfliktem zbrojnym, zapoznała zebranych z działalnością tejże Fundacji. Jednym z jej konkretnych działań jest opieka i pomoc w integracji rówieśniczej i społecznej niewidomych dzieci w Afryce.

Interesującym zagadnieniem poruszonym przez prof. Krzysztofa Leśniewskiego była terapia duchowa dzieci. Zostało podkreślone, iż zdrowie duchowe dziecka zależy od zdrowej rodziny i relacji wewnątrz niej. Dlatego też pomoc dziecku powinna być oparta na chrześcijańskiej terapii rodzin. Prelegent zwrócił uwagę na brak materiałów i opracowań pomocniczych dotyczących terapii.

Odnośnie środowisk patologicznych i form pomocy dziecku i młodzieży wypowiedział się ks. dr Andrzej Kaim SAC, który współpracował z p. Marią Donatą Sitowską, zwaną Apostołką dzieci niechcianych, pracującą z dziećmi z domów dziecka, z rodzin patologicznych i tzw. trudną młodzieżą.

O działalności praktycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu mówiła s. dr Lidia Czurak, która prowadzi Terapeutyczny Ośrodek Miłości.

Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli obejrzeć dwa filmy: Zniewoleni Krzysztofa Gilewicza oraz film o pracy br. Jacka Rakowskiego MAfr wśród dzieci i młodzieży żyjących na ulicach Lusaki. Konferencji towarzyszy wystawa prac plastycznych dzieci znajdujących się pod opieką Fundacji p. Anny Walczyk.

mt_gallery: