Jan Paweł II w Peru. Książka w druku

Opublikowano: 17 maja 2011 r.
17 maja 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

Po korektach wydawniczych właśnie przekazana została do druku nowa książka Jan Paweł II w Peru. Niedługo ukaże się jako tom czwarty serii: „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie”. Książka przynosi materiały konferencyjne z sympozjum, które obradowało 18 marca 2009 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Auli Jana Pawła II.

Zawartość pozycji ogniskuje się na wygłoszonych wówczas (następnie opracowanych przez autorów) referatach akademickich. Wprowadzenie redaktora prowadzącego tego tomu, ks. dr. Tomasza Szyszki SVD, przybliża tak potrzebną i ceną współpracę przedstawicieli nauki ze studentami z Naukowego Koła Misjologów. Redaktor przedstawia również w zarysie m. in. tezy wystąpień wygłoszonych na sesji, jednak nie podanych później ostatecznie do opublikowania.

Papież był z pielgrzymkami do Peru dwukrotnie: w lutym 1985. i w maju 1988 roku. Za pierwszym razem miał się zetknąć z sygnałami sprzeciwu a nawet wrogości, wysyłanymi ze strony sił lewicowej guerrilli, upostaciowanych w grupach militarnych, rozsiewających wśród Peruwiańczyków strach, przemoc, terror, zniszczenie. Za drugim razem podobnie przyjazd dostojnego Gościa (zwłaszcza w rejonie Ayacucho – kolebce inspirowanej marksizmem działalności propagandowej i militarnej organizacji „Świetlisty Szlak”) miał być wykorzystywany do uzyskania poparcia wśród kontestujących porządek ładu państwowego warstw społecznych.

Jak pokazują badania szczegółowe, Jan Paweł II, przemawiając w imieniu Chrystusa oraz Kościoła, niosąc Dobrą Nowinę, czy wprowadzając wśród wiernych chrześcijan w Peru pokój społeczny, w wielu wypadkach i sprawach skutecznie udaremniał te działania wywrotowe. W gronie autorów zbioru czytelnicy zetkną się m. in. z osobami, które przez wiele lat pracowały w Peru (ks. dr Zdzisław Struzik), obserwowały działalność misjonarską (o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv.) lub mogły łączyć potrzeby naukowej eksploracji zagadnień historyczno-ideowo-polityczno-społecznych z bezpośrednią obserwacją tak źródeł, jak przykładów konkretnych problemów podczas wyjazdów do krajów Ameryki Łacińskiej (prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, ks. dr Tomasz Szyszka SVD).

Książka została opatrzona dość obszernym aneksem. Znalazły się w nim przemówienia Jana Pawła II, wygłoszone w Peru. Ciekawą nowością dla odbiorców będą wypowiedzi i spontaniczne wtrącenia Papieża podczas spotkań z ludnością autochtoniczną pochodzenia (ogólnie rzecz biorąc) indiańskiego. Są one prawie w ogóle nie znane, a zostały zarejestrowane, co wykorzystano w tłumaczeniach red. prowadzącego tomu, ks. dra Tomasza Szyszki SVD w kilku miejscach zbioru. Na końcu zapowiadanej pozycji znalazły miejsce zdjęcia przybliżające zarówno dziedzictwo nauczania i bytności Jana Pawła II w Peru (uroczyste krzyże kwietne, pomniki papieskie, tablice pamiątkowe, symbole chrześcijaństwa i in.), jak również osoby reprezentujące świadków tamtych spotkań z Ojcem Świętym – kilkoro spośród wielu tych, którzy zachowali je we wdzięcznej pamięci.