Kardynał Kazimierz Nycz, Dziękujemy Opatrzności

Opublikowano: 20 maja 2011 r.
20 maja 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Książka Dziękujemy Opatrzności zawiera autobiograficzne refleksje Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza przedstawione jako prywatne dziękczynienie Bogu za kolejne doświadczenia życiowe, które zostały ukoronowane włączeniem do kolegium kardynalskiego, czego sens rozumie On zgodnie ze słowami papieża Benedykta XVI: W Kościele kryterium wielkości i pierwszeństwa nie jest panowanie, lecz służba (s. 23-24). Autor z wdzięcznością odnotowuje wielką rolę papieża Jana Pawła II w swoim życiu, jak i we współczesnym świcie.

Oddzielny rozdział poświęcony jest wyrażeniu wdzięczności Opatrzności za czuwanie nad Ojczyzną – Polską. Kardynał Kazimierz Nycz objaśnia znaczenie ustanowionego przez siebie Święta Dziękczynienia oraz przypomina obchody tego święta od 2008 r. Słowa Aktu Dziękczynienia Polski są zwieńczeniem tych części książki.

W dalszej części znajdujemy dzieje Świątyni Opatrzności Bożej jako idei dziękczynnej za Konstytucję 3 maja 1791 r. oraz upamiętnienie ludzi, którzy ostatecznie ją realizują.

Mamy tu szczegółowy opis Świątyni Opatrzności oraz całego kompleksu Centrum Opatrzności Bożej, w skład którego wchodzą: Panteon Wielkich Polaków, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, a także, w przyszłości, kolejne instytucje jak hospicjum, Centrum Wolontariatu, amfiteatr, przedszkole katolickie.

Działa tu Instytut Papieża Jana Pawła II, który zajmuje się działalnością naukową, edukacyjną, gromadzi i kataloguje pamiątki związane z naszym wielkim Polakiem i trwałością jego myśli w Polsce i świecie.

Bogate ilustracje wzbogacają cenną treść książki.

Dziekujemy_Opatrznosci-okladka1