Rekolekcje dla animatorów Spotkań Małżeńskich w IPJPII

Opublikowano: 16 lutego 2012 r.
16 lutego 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

 

W dniach 11-12 lutego w Instytucie Papieża Jana Pawła II miały miejsce rekolekcje dla animatorów Spotkań Małżeńskich – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiernych na Prawach Papieskich. Uczestniczyło w nich ponad 70 osób, w tym 6 kapłanów. Uczestnikami byli przede wszystkim animatorzy warszawskiego ośrodka Stowarzyszenia, ale wśród nich znaleźli się także animatorzy Spotkań Małżeńskich z ośrodków w Olsztynie i Rzeszowie.

Temat rekolekcji brzmiał: „Dobra nowina o dialogu”. Odwołano się w nim między innymi do słów Błogosławionego Jana Pawła II, który w przesłaniu do rodzin na Kongres w Manili w 2003 r. napisał między innymi: „Bądźcie dobrą nowiną w trzecim tysiącleciu”.

Podczas rekolekcji ich uczestnicy starali się pogłębić doświadczenie w jaki sposób Dobra Nowina jest obecna w duchowości Spotkań Małżeńskich i ich warsztacie. Rekolekcje były czasem wzmocnienia tak potrzebnego animatorom, na których barkach spoczywa prowadzenie rekolekcji dla małżeństw. Przyjeżdża wówczas wiele par w kryzysach, czasem głębokich, i to właśnie świadectwa życia małżeństw animatorów przyczyniają się do odbudowania i wzmocnienia więzi małżeństw, które biorą udział w rekolekcjach. Umocnienie fundamentu życia i dawania świadectwa potrzebne było także animatorom, prowadzącym przygotowanie do małżeństwa w ramach Wieczorów dla Zakochanych.

mt_gallery: