Konferencja „Wartości we współczesnej edukacji. Szlakiem wybranych stolic Europy”

Opublikowano: 23 kwietnia 2012 r.
23 kwietnia 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Wartości we współczesnej edukacji – tej tematyki dotyczyła konferencja zorganizowana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora i Instytut Papieża Jana Pawła II, 18 kwietnia br. na Wydziale Pedagogicznym AH w Pułtusku. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Międzykulturowa Wymiana Doświadczeń”. Uczestnicy konferencji wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy, poświęcony wartościom w edukacji, wygłosił ks. dr Zdzisław Struzik, dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II. Oprócz podstawowych kwestii dotyczących wartości w wychowaniu, poruszył on temat wyzwań, przed jakimi staje nauczyciel i wychowawca w dobie współczesnych przemian kulturowych. Drugi wykład, w języku angielskim, wygłosiła dr Katarzyna Brzosko-Barratt z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego tematyka dotyczyła autonomii ucznia w celach kształcenia językowego. Ważnym punktem w programie konferencji była multimedialna prezentacja projektu „Szlakiem wybranych stolic Europy”, przygotowana przez grupę studentek Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej.

mt_gallery: