„Aktualna sytuacja rodziny. Perspektywy interdyscyplinarne” – konferencja Olsztyn 23 maja 2012

Opublikowano: 28 maja 2012 r.
28 maja 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zorganizował dnia 23 maja konferencję, której celem było podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji wokół problematyki rodziny. Ze swoimi referatami przyjechali profesorowie i wykładowcy uczelni wyższych z 25 ośrodków naukowo-dydaktycznych Polski, co dla organizatorów konferencji było niemałym zaskoczeniem. Pokazuje to jednocześnie, że problematyka rodziny jest rozpatrywana na wielu poziomach i różnych płaszczyznach badawczych w tym pedagogicznej, filozoficznej, teologicznej, lingwistycznej, prawnej, socjologicznej, medialnej. Ocena kondycji współczesnej rodziny, pytania o jej przyszłość, poszukiwanie propozycji rozwiązań jej statusu społecznego, ekonomicznego, kulturowego to tylko niektóre z wygłoszonych referatów i wystąpień. Ze swoimi referatami wystąpili również pracownicy Instytutu. Problematyka rodziny staje się tym bardziej aktualna, ponieważ jak podkreślali prelegenci, sytuacja demograficzna Polski niepokojąco się zmienia.

mt_gallery: